Hovedstadsstrategi for Nuuk

NUUK — ARKTISK HOVEDSTAD

Nuuk er en by med store muligheder og store udfordringer. Det er vigtigt, at vi både forstår at gribe mulighederne og at håndtere udfordringerne.

Menneskelig og økonomisk vækst skal hånd i hånd bære Nuuks udvikling. Når vi styrker de menneskelige ressourcer, skaber vi grundlag for økonomisk vækst. Og økonomisk vækst giver os råd til at investere i menneskelig udvikling. Det er i hele Grønlands interesse, at landet får en større og stærkere hovedstad med rammer for vækst, som kan skabe nye indtægter, og med effektiviseringer, der begrænser byens udgifter.

Det er et problem både for den enkelte og for vort samfund, at for mange står uden for samfundet. Flere i uddannelse, flere i arbejde, flere med lyst og evne til at starte virksomhed, flere der engagerer sig i kunst, kultur og kreative aktiviteter, skal alt sammen bidrage til et samfund i vækst. Nøglen til at skabe en fremtid, hvor Kommuneqarfik Sermersooq er økonomisk uafhængig og har råd til velfærd, ligger i at investere klogt og langsigtet, at styrke indtægter og begrænse udgifter. Det klarer vi ikke alene. Vi skal være dygtige til at udnytte de muligheder, der byder sig internationalt.

Der er en voksende global interesse for Arktis, og vi skal gribe de muligheder, der er for at gøre Nuuk til Arktisk Hovedstad. Nuuk skal være det første valg, når politikere, virksomheder og turister retter blikket mod Arktis.

Vi vil søge internationalt samarbejde, internationale investeringer, internationale events. Det skal være attraktivt at placere sig i Nuuk. Udvidelsen af lufthavnen og den nye havn er en god begyndelse. Vi vil fortsætte med at udvikle byen på andre områder, ikke mindst på kvalificeret lokal arbejdskraft.

  • Nuuk skal være kendt som Arktisk Hovedstad
  • Nuuk skal være hovedsæde for internationale virksomheder
  • Nuuk skal være internationalt orienteret
  • Der skal investeres i Nuuks udvikling som Arktisk Hovedstad

Hovedstadsstrategi (pixi version)

Hovedstadsstrategi

In english