Fangst af ræve

I Nuuk, Paamiut og bygder i vest-området er det nu muligt at deltage i rævefangst frem til den 15. maj 2024.

Som følge af antallet af ræve omkring Nuuk og Paamiut har kommunalbestyrelsen besluttet, at der kan drives fangst på ræve indtil den 15. maj. Fangere kan aflevere hele den døde ræv til kommunen og få udbetalt 250 kr.

Indlevering af ræve

Byer:

Ræven indleveres til modtagestationens medarbejder. Ræven skal være hel og være pakket ind i en affaldspose. Medarbejderen sørger for, at ræven bortskaffes som brændbart affald, som skal til forbrændingsanlægget. Medarbejderen udfylder indleveringskvitteringen, hvorefter fangeren henvender sig ved afdelingens administration med sin indleveringskvittering.

I Nuuk: På affaldscentret.

I Paamiut: I drifts- og miljøafdelingen på kommunekontoret.

Bygder:

Fangeren retter henvendelse til arbejdslederen og aftaler aflevering af ræv. Ræven skal være hel og være pakket ind i en affaldspose. Arbejdslederen sørger for, at ræven bortskaffes som brændbart affald, som skal udskibes til forbrændingsanlæg. Arbejdslederen udfylder indleveringskvitteringen, hvorefter fangeren retter henvendelse til filialkontoret med sin indleveringskvittering.

Læs mere om fangst af ræve i dokumenterne nedenfor:

Ved mistanke om rabies skal nedenstående procedure følges: