Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktion (AEU)

Alle i Grønland skal have mulighed for at få en uddannelse.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne i Grønland er en praktisk uddannelse der retter sig mod et bestemt erhverv.

Folkeskolen

I Kommuneqarfik Sermersooq er der et antal byskoler og bygdeskoler, der varetager undervisning for børn i den undervisningspligtige alder.

Folkeskolens afgangsprøve i Majoriaq (FA)

Alle i Grønland skal have mulighed for at få en uddannelse.

Kollegier

Kommuneqarfik Sermersooq har to kollegier beregnet til uddannelsessøgende med hjemsted i Nuuk.

Opkvalificering hos Majoriaq

Alle i Grønland skal have mulighed for at få en uddannelse og komme i arbejde.

PKU kurser

Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang.

Skoler

Der er ca. 3.300 folkeskoleelever i Kommuneqarfik Sermersooq.

Skolernes kvalitetsrapport 2014

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2014 Nuuk byskoler og Qeqertarsuatsiaat: Atuarfik Hans Lynge Nuussuup Atuarfia Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfik Ukaliusaq Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat Tasiilaq og bygder: Tasiilami Alivarpi

Skolernes kvalitetsrapport 2015

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2015 Nuuk byskoler og Qeqertarsuatsiaat: Atuarfik Hans Lynge Nuussuap Atuarfia (Skolebestyrelsens beretning, Principper for klasseråd) Kangillinnguit Atuarfia (Årsberetning) Atuarfik Ukaliusaq

Skolernes kvalitetsrapport 2016

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2016 Nuuks byskoler, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) Ukaliusaq (USK) Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik Hans Lynge (AHL) Qeqertarsuatsiaat Atuarf

Skolernes kvalitetsrapport 2017

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2017 Nuuks byskoler og Kapisillit Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) Ukaliusaq (USK) Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik Hans Lynge (AHL) Kapisillit Atuarfiat Tasiilaq og bygder

Sprogrejser

Kommuneqarfik Sermersooq støtter unge, der ønsker at se andre lande og udvikle deres sproglige færdigheder.

Studierejser tilskud

En studierejse er en rejse, der har det formål, at lære om det sted eller det land, rejsen går til.

Uddannelseslegat

Komuneqarfik Sermersooq har oprettet et legat til hædring af elever på GU og Piareersarfik, som har udvist særlig evne og vilje til samarbejde under deres uddannelsesforløb.

Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om.

Uddannelsesvejledning

Igennem uddannelse får du nyttig viden, som du kan bruge resten af dit liv.

Vestnordisk Hovedstadsfond

Støtte fra Fællesfond Vestnordisk hovedstadsfond – Nuuk, Reykjavík og Tórshavn Fællesfonden Nuuk, Reykjavík og Tórshavn modtager nu igen ansøgninger om støtte.

Videregående uddannelser

Videregående uddannelser er uddannelser, der bygger videre på de studieforberedende uddannelser.