Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
9. april 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af Dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på Udmøntning af 2019 midler
Beslutninger
Forslag – udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalget
Forslag - Interaktiv Park
Debat om lufthavnen
Promovering af Lokaludvalget på facebook
Ansøgning – Nordisk Koncertkor
Ansøgning - International Museumsdag
Ansøgning – Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019
Ansøgning - Uanga Timera Projekt
Ansøgning – Sisorarfiit, pistemaskine
Ansøgning – Chefs in Residence, Sermersooq Business Council
Ansøgning – Projekt Law Shifters, Nuuk Kunstmuseum
Eventuelt
Godkendelse af referat