Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
10. september 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på udmøntning af 2019 midler
Status på projekter i Qinngorput
Beslutninger
Tanker angående driften af den nye bræt
Anmodning om udtrædelse
Evt.
Godkendelse af referat