230223 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
23. februar 2023 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Overdragelse af fire Shelters i Qinngorput, Nuuk
Ansøgning om anvendelsesændring fra bolig til døgninstitution, Kangillinnguit 1, Nuussuaq
Overtagelse af 1 pontonbro i Vester Vig
Forslag til Kommuneplantillæg L9-1 Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1A3-3 Jens Kreutzmannip Aqquttaa og Saqqarliit, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1A13-2 Qimerlua
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg O10-1 Nunatarsuaq, Nuuk
Tillægspunkt: Fælles udvalgsrejse i Nuuk og Kapisillit, forår 2023
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat