210223 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
21. februar 2023 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering om belægning på modulboligerne
Orientering vedr. driftsorienterede tilsyn
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orientering om Ældrerådets møder
Statistik på ældreområdet - halvårlige opfølgninger
Bevilling af STU-ophold
Valg af bestyrelsesmedlem til Utoqqaat Illuat
Udmøntning af tilførte midler til ældreområdet
Tillægspunkt: Høringssvar til bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland
Evt.
Godkendelse af referat