100223 – Ellevte ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
13. februar 2023 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Overblik over mål fra budgetforliget 2022
Overblik over mål fra budgetforliget 2023
Godkendelse af farvevalg af klimaskærm på det nye forbrændingsanlæg i Nuuk
Orientering om høringer
Tilsyn af de selvejende daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq i 2022
Orientering om ansættelse af ny leder på elevhjemmet i Tasiilaq
Orientering om Forebyggelsesudvalgenes handlingsplaner for 2022 Nuuk og Tasiilaq
Fritidsundervisning 2022-2023
Status på indsatserne i Kommuneqarfik Sermersooqs Sektorplan for Elevhjem
Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet
Tilsynsrapport for Ejnar Mikkelsenila Aluarpia
Gratis kørsel til aktivitetscenter for ældre, der er visiteret til kørsel
Status på handicapsektorplan (2022)
Forslag til Kommuneplantillæg 19B1 og 19B2 Erhvervs- og havneområder i Qeqertarsuatsiaat
Forslag til Kommuneplantillæg 2B1-2 Industrivej, Nuuk
Illorput 2000 og andre selvbygger- og medbyggerhuse samt kommunale byggerier af enfamiliehuse
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forslag til nyt koncept for Ungdomskommunalbestyrelsen
Kivitsisa i fremtidens skole
Sektorplan for dagtilbudsområdet
Forsøgsboliger til hjemløse
Endelig godkendelse af Projektansøgning Camp Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk
Endelig godkendelse af projektansøgning Pinguaraq 48 boliger
Forslag om forretningsorden og navn, Fangst- og fiskeriråd
Fusion mellem Iserit A/S og NCD A/S
Låneoptag til overtagelse af bygninger
Forslag om uvildig undersøgelse af al huslejefastsættelse i Kommuneqarfik Sermersooqs / Iserits lejeboliger
Forslag om etablering af en kvalitetsafdeling
Forslag om en informationsmedarbejder i Paamiut
Forslag om Paamiut strategi
Forslag om anti-mobningsindsats og bedre skole-hjem-samarbejde
Forslag om belysning ved kirkegården
Tillægspunkt: Forslag om tidligere åbningstider for daginstitutioner i bygderne
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat