Bestyrelsesposter

Kommuneqarfik Sermersooq er repræsenteret i en række bestyrelser i kommunens selvejende institutioner, fonde og aktieselskaber. Blandt andet herigennem varetages Kommuneqarfik Sermersooqs interesser i selskaberne til gavn for kommunens borgere.

I henhold til § 31, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen eller af de relevante udvalg. Nogle repræsentanter er selv medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens andre er eksterne repræsentanter valgt på baggrund af deres særlige kompetencer. Det er det enkelte selskabs vedtægter, som sætter retningslinjerne for valg af medlemmer.

Bestyrelsesposter uden vederlag

 • Utoqqaat illuat Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Poul Petersen (D)
  • Lone Rosengreen Pedersen (IA) som stedfortræder
  • Avaaraq S. Olsen (IA)
  • Inge Olsvig Brandt (IA) som stedfortræder
 • Ippiarsuk Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Inge Olsvig Brandt (IA)
  • Avaaraq S. Olsen (IA) ) som stedfortræder
  • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
  • Poul Petersen (D) som stedfortræder
 • Puilasunnguit Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Medlemmer Thiiooq Knudsen (S)
   Henrik Rachlev (IA)
  • Suppleanter Margrethe Jakobsen
   Jakob Abrahamsen
 • Kofoeds Skole Repræsentant for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Medlemmer Nukaaraq Berglund
 • Brugerrådet for Malik Repræsentant for Forvaltningen for Børn og Skole
  • Medlemmer Jesper Andersen
 • Kommunens Beredskabskommission
  • Uju Petersen (IA)
  • Ken Madsen (N)
  • Peter Davidsen (S)
 • Kutsadda
  • Ken Madsen (N)
 • Amarngivat
  • Medlemmer Knud Mathiassen (IA)
  • Suppleanter Harald Bianco (IA)
 • Mælkebøttecentret
  • Medlemmer Avaaraq S. Olsen (IA)
 • Rejselegat
  • Medlemmer Inge Olsvig Brandt (IA)
  • Mia Skifte Lynge (IA) som stedfortræder
  • Naya-Sophia Lyberth (IA)
  • Avaaraq S. Olsen (IA) som stedfortræder
  • Laura Tuanajik Uitsatikitseq (S)
  • Mala Høy-Kuko (S) som stedfortræder
 • Rådet for Kulturfremme – Sermeq Puljen
  • Inge Olsvig Brandt (IA)
  • Poul Petersen (D)
  • Martha Abelsen (S)
  • Kimmernaq Kjeldsen
 • Paamiut Museum
  • Juaaka Lyberth (IA)
 • Tasiilap Museum
  • Justus Hansen (D)
 • Vestnordisk Hovedstadsfond
  • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
  • Justus Hansen (D)
 • Handicapfonden i Paamiut
  • Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
  • Nine Petersen
 • Erhvervsråd Paamiut
  • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
  • Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
 • Erhvervsråd Nuuk
  • Justus Hansen (D)
  • Inge Olsvig Brandt (IA)
  • Inga-Dora Markussen (S)
 • Erhvervsråd Øst
  • Emanuel Nuko (N)
  • Harald Bianco (IA)
  • Mala Høy-Kuko (S)
 • Fiskerikoordinationsgruppen
  • Juaaka Lyberth (IA)
  • Harald Bianco (IA)
  • Mala Høy-kuko (S)
 • Ejner Mikkelsens Østgrønlandsfond
  • Medlemmer Ken Madsen (N)
 • Fonden Destination East Greenland
  • Formand Gerth Ignatiussen
  • Medlemmer Mia Skifte Lynge (IA)
 • Helene og Svend Junges Fond
  • Medlemmer Bodil Karlshøj Poulsen
 • Meeqqerivik Sulunnguit
  • Medlemmer Najaaraq Mølgaard
  • Suppleanter Sikem Andreassen
 • Meeqqerivik Mikisoq
  • Medlemmer Aviaja Sinkbæk
 • Meeqqerivik Esther
  • Medlemmer Lars Poulsen
  • Suppleanter Karen Cortzen
 • ICC Greenland
  • Delegationsmedlemmer Harald Bianco (IA)

Bestyrelsesposter med vederlag

 • Katuaq Fonden Kommunens repræsentanter får DKK 5.000 hvert år.
  • Juaaka Lyberth (IA)
  • Naya-Sophia Lyberth (IA) som stedfortræder
 • Nuummi Illorsuit Timersortarfiit Kommunens repræsentanter får DKK 15.000 hvert år.
  • Johannes Groth
  • Dina Kreutzmann som Stedfortræder
  • Nicolaj Graversen
  • Sara Jilsø Fleischer som stedfortræder
 • Fonden Sisorarfiit
  • Sørine Stenholdt
  • Qulutaq Kleemann som stedfortræder
 • Sted- og Vejnavneråd
  • Lisathe Møller
  • Frederik Holm
  • Tittus Dalager
  • Johannes Heilmann
  • Jakob Mølgård
  • Hans lange
 • Iserit A/S Formanden får DKK 120.000 hvert år. Øvrige medlemmer får DKK 60.000 hvert år.
  • Formand Bent Olsvig Jensen
  • Medlemmer Peter Oluf Meyer
   Najánguak’ Johansen
   Mike Høegh
   Nungo Pedersen
 • Nuup Bussii A/S Formanden får DKK 120.000 hvert år. Øvrige medlemmer får DKK 60.000 hvert år.
  • Bestyrelsesforkvinde Tina Lynge Schmidt
  • Medlemmer Arnannguaq Gerstrøm
   Christian Roslev
   Mads-Daniel Skifte Medarbejderrepræsentant Svend Berthelsen
 • Nuuk Imeq A/S Formanden får DKK 120.000 hvert år.
  • Formand Kuupik V. Kleist
 • Siorarsiorfik – Nuuk City Development Kommunaldirektøren og Direktøren for Forvaltning for Anlæg og Miljø sidder i bestyrelsen i kraft af deres stillinger i Kommuneqarfik Sermersooq.