Bestyrelsesposter

Kommuneqarfik Sermersooq er repræsenteret i en række bestyrelser i kommunens selvejende institutioner, fonde og aktieselskaber. Blandt andet herigennem varetages Kommuneqarfik Sermersooqs interesser i selskaberne til gavn for kommunens borgere.

I henhold til § 31, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen eller af de relevante udvalg. Nogle repræsentanter er selv medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens andre er eksterne repræsentanter valgt på baggrund af deres særlige kompetencer. Det er det enkelte selskabs vedtægter, som sætter retningslinjerne for valg af medlemmer.

Fonde og institutioner, der skal have repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen

Utoqqaat illuat

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

 • Poul Petersen (D)
  Lone Rosengreen Pedersen (IA) som stedfortræder
 • Inge Olsvig Brandt (IA) som stedfortræder
Ippiarsuk

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

 • Inge Olsvig Brandt (IA)
 • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
  Poul Petersen (D) som stedfortræder
Kommunens Beredskabskommission
 • Uju Petersen (IA)
 • Ken Madsen (N)
 • Peter Davidsen (S)
Kutsadda
 • Ken Madsen (N)
  den daglige leder som stedfortræde
ICC Kangia
 • Harald Bianco (IA)
Mølkebøttecentret
Rejselegat
 • Inge Olsvig Brandt (IA)
  Mia Skifte Lynge (IA) som stedfortræder
 • Naya Sophia Pedersen Lyberth (IA)
 • Laura Taunajik Uitsatikitseq (S)
  Mala Høy-Kuko (S) som stedfortræder
Rådet for Kulturfremme (Sermeq Fonden og Sermeq Puljen)
 • Inge Olsvig Brandt (IA)
 • Poul Petersen (D)
 • Dines Mikaelsen (S)
 • Kimmernaq Kjeldsen som ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen
Paamiut Museum
 • Juaaka Lyberth (IA)
Tasiilap Museum
 • Justus Hansen (D)
Vestnordisk Hovedstadsfond Nuuk, Reykjavik og Tórshavn
 • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
 • Justus Hansen (D)
Handicapfonden i Paamiut
 • Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
 • Nine Petersen valgt som medlem som borger i Paamiut
Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond
 • Ken Madsen (N)
Erhvervsråd Paamiut
 • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
 • Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
Erhvervsråd Nuuk
 • Justus Hansen (D)
 • Inge Olsvig Brandt (IA)
 • Inga-Dora Markussen (S)
Erhvervsråd Øst
 • Emanuel Nuko (N)
 • Harald Bianco (IA)
 • Mala Høy-Kuko (S)
Fiskerikoordinationsgruppen
 • Juaaka Lyberth (IA)
 • Harald Bianco (IA)
 • Peter Davidsen (S)

Fonde og institutioner, hvor medlemmer ikke nødvendigvis skal være medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit

Kommunens repræsentanter får et årligt vederlag på 15.000 kr.

 • Johannes Groth
  Dina Kreutzmann som stedfortræder
 • Nicolaj Graversen
  Sara Jilsø Fleischer som stedfortræder
Katuaq

Kommunens repræsentanter får et årligt vederlag på 5000 kr.

 • Juaaka Lyberth (IA)
  Naya Sophia Pedersen Lyberth (IA) som stedfortræder
Fonden Sisorarfiit
 • Sørine Steenholdt
  Qulutaq Kleemann som stedfortræder
Sted- og Vejnavneråd
 • Lisathe Møller
 • Frederik Holm
 • Tittus Dalager
 • Johannes Heilmann
 • Jakob Mølgård
 • Hans Lange
Helene og Svend Junges Fond
 • Bodil Karlshøj Poulsen
Kofoed Skole
 • Nukaaraq Berglund
Iserit A/S
 • Formand: Bent Olsvig Jensen

Medlemmer:

 • Peter Oluf Meyer
 • Najánguak’ Johansen
 • Mike Høegh
 • Nungo Pedersen

Formand får et årligt vederlag på 120.000 kr., mens medlemmerne får 60.000 kr. årligt.

Nuup Bussii A/S
 • Formand: Christine Tønnesen

Medlemmer:

 • Arnannguaq Gerstrøm
 • Christian Roslev
 • Aviâja Lyberth Lennert

Medarbejderrepræsentant:

 • Samuel Reimer

Formand får et årligt vederlag på 120.000 kr., mens medlemmerne får 60.000 kr. årligt.

Nuuk Imeq A/S
 • Formand: Kuupik V. Kleist

Formand får et årligt vederlag på 120.000 kr.

Bliv bestyrelsesmedlem

Udfyld oplysningsskemaet og kom i betragtning til en bestyrelsespost, der matcher dit CV, i de selvejende institutioner og fonde i kommunen.