Bestyrelsesposter

Kommuneqarfik Sermersooq er repræsenteret i en række bestyrelser i kommunens selvejende institutioner, fonde og aktieselskaber. Blandt andet herigennem varetages Kommuneqarfik Sermersooqs interesser i selskaberne til gavn for kommunens borgere.

I henhold til § 31, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen eller af de relevante udvalg. Nogle repræsentanter er selv medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens andre er eksterne repræsentanter valgt på baggrund af deres særlige kompetencer. Det er det enkelte selskabs vedtægter, som sætter retningslinjerne for valg af medlemmer.

Bestyrelsesposter uden vederlag

 • Utoqqaat illuat Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Medlemmer Beathe Hendriksen
   Mikael Ludvigsen
  • Fra pårørende Margrethe Lukassen
  • Fra UI Ivalu Reimer / Marthannguaq D. Albrechtsene
   Ulrikka Evaldsen / Gerth Møller
 • Ippiarsuk Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Medlemmer Agga Lund (beboer)
   Rosine Markussen (medarbejder)
  • Fra pårørende Ulla Lynge
  • Suppleanter Charlotte Ludvigsen (IA)
   Inge Olsvig-Brandt (IA)
 • Puilasunnguit Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Medlemmer Thiiooq Knudsen (S)
   Henrik Rachlev (IA)
  • Suppleanter Margrethe Jakobsen
   Jakob Abrahamsen
 • Kofoeds Skole Repræsentant for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked
  • Medlemmer Cecilie V. Schierbeck
 • Brugerrådet for Malik Repræsentant for Forvaltningen for Børn og Skole
  • Medlemmer Jesper Andersen
 • Kommunens Beredskabskommission
  • Medlemmer Uju Petersen (IA)
   Henrik Rachlev (IA)
   Peter Davidsen (S)
 • Amarngivat
  • Medlemmer Knud Mathiassen (IA)
  • Suppleanter Harald Bianco (IA)
 • Mælkebøttecentret
  • Medlemmer Inge Olsvig-Brandt (IA)
 • Rejselegat
  • Medlemmer Inge Olsvig Brandt (IA)
   Mala Høy Kuko (S)
   Peter Davidsen (S)
  • Suppleant Ane Egede Mathæussen (S)
 • Rådet for Kulturfremme – Sermeq Puljen
  • Formand Charlotte Ludvigsen, Borgmester (IA)
  • Medlemmer Inge Olsvig-Brandt (IA)
   Mala Høy Kuko (A)
   Jens Kristian Berthelsen (S)
   Kimmernaq Kjeldsen
   Sørine Steenholdt
   Kristine Spore Kreutzmann
 • Vestnordisk Hovedstadsfond
  • Formand Charlotte Ludvigsen, Borgmester (IA)
  • Medlemmer Justus Hansen (D)
   Harald Bianco (S)
 • Handicapfonden i Paamiut
  • Medlemmer Henrik Rachlev (IA)
 • Ejner Mikkelsens Østgrønlandsfond
  • Medlemmer Charlotte Pike (IA)
 • Fonden Destination East Greenland
  • Formand Gerth Ignatiussen
  • Medlemmer Liisi Egede Hegelund
 • Helene og Svend Junges Fond
  • Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA)
 • Meeqqerivik Sulunnguit
  • Medlemmer Najaaraq Mølgaard
  • Suppleanter Sikem Andreassen
 • Meeqqerivik Mikisoq
  • Medlemmer Aviaja Sinkbæk
 • Meeqqerivik Esther
  • Medlemmer Lars Poulsen
  • Suppleanter Karen Cortzen
 • ICC Greenland
  • Delegationsmedlemmer Harald Bianco (IA)
 • Siorarsiorfik – Nuuk City Development Kommunaldirektøren og Direktøren for Forvaltning for Anlæg og Miljø sidder i bestyrelsen i kraft af deres stillinger i Kommuneqarfik Sermersooq.

Bestyrelsesposter med vederlag

 • Katuaq Fonden Kommunens repræsentanter får DKK 5.000 hvert år.
  • Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA)
 • Nuummi Illorsuit Timersortarfiit Kommunens repræsentanter får DKK 15.000 hvert år.
  • Medlemmer Tekle Ghebrelul
   Poul Petersen
  • Suppleanter Mikael Classen
   Lennart Hansen
 • Iserit A/S Formanden får DKK 120.000 hvert år. Øvrige medlemmer får DKK 60.000 hvert år.
  • Formand Bent Olsvig Jensen
  • Medlemmer Peter Oluf Meyer
   Najánguak’ Johansen
   Mike Høegh
   Nungo Pedersen
 • Nuup Bussii A/S Formanden får DKK 120.000 hvert år. Øvrige medlemmer får DKK 60.000 hvert år.
  • Bestyrelsesforkvinde Tina Lynge Schmidt
  • Medlemmer Arnannguaq Gerstrøm
   Christian Roslev
   Mads-Daniel Skifte Medarbejderrepræsentant Svend Berthelsen
 • Nuuk Imeq A/S Formanden får DKK 120.000 hvert år.
  • Formand Kuupik V. Kleist