Bestyrelsesposter

Kommuneqarfik Sermersooq er repræsenteret i en række bestyrelser i kommunens selvejende institutioner, fonde og aktieselskaber. Blandt andet herigennem varetages Kommuneqarfik Sermersooqs interesser i selskaberne til gavn for kommunens borgere.

I henhold til § 31, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen eller af de relevante udvalg. Nogle repræsentanter er selv medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens andre er eksterne repræsentanter valgt på baggrund af deres særlige kompetencer. Det er det enkelte selskabs vedtægter, som sætter retningslinjerne for valg af medlemmer.

Fonde og institutioner, der skal have repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen

Utoqqaat illuat

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

 • Poul Petersen (D)
  Lone Rosengreen Pedersen (IA) som stedfortræder
 • Avaaraq S. Olsen (IA)
  Inge Olsvig Brandt (IA) som stedfortræder

Ippiarsuk

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

 • Inge Olsvig Brandt (IA)
  Avaaraq S. Olsen (IA) ) som stedfortræder
 • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
  Poul Petersen (D) som stedfortræder

Kommunens Beredskabskommission

 • Uju Petersen (IA)
 • Ken Madsen (N)
 • Peter Davidsen (S)

Kutsadda

 • Ken Madsen (N)
  den daglige leder som stedfortræder

ICC Kangia

 • Harald Bianco (IA)

Mølkebøttecentret

 • Avaaraq S. Olsen

Rejselegat

 • Inge Olsvig Brandt (IA)
  Mia Skifte Lynge (IA) som stedfortræder
 • Naya-Sophia Lyberth (IA)
  Avaaraq S. Olsen (IA) som stedfortræder
 • Laura Taunajik Uitsatikitseq (S)
  Mala Høy-Kuko (S) som stedfortræder

Rådet for Kulturfremme (Sermeq Fonden og Sermeq Puljen)

 • Inge Olsvig Brandt (IA)
 • Poul Petersen (D)
 • Dines Mikaelsen (S)
 • Kimmernaq Kjeldsen som ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen

Paamiut Museum

 • Juaaka Lyberth (IA)

Tasiilap Museum

 • Justus Hansen (D)

Vestnordisk Hovedstadsfond Nuuk, Reykjavik og Tórshavn

 • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
 • Justus Hansen (D)

Handicapfonden i Paamiut

 • Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
 • Nine Petersen valgt som medlem som borger i Paamiut

Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond

 • Ken Madsen (N)

Erhvervsråd Paamiut

 • Lone Rosengreen Pedersen (IA)
 • Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Erhvervsråd Nuuk

 • Justus Hansen (D)
 • Inge Olsvig Brandt (IA)
 • Inga-Dora Markussen (S)

Erhvervsråd Øst

 • Emanuel Nuko (N)
 • Harald Bianco (IA)
 • Mala Høy-Kuko (S)

Fiskerikoordinationsgruppen

 • Juaaka Lyberth (IA)
 • Harald Bianco (IA)
 • Peter Davidsen (S)

Fonde og institutioner, hvor medlemmer ikke nødvendigvis skal være medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit

Kommunens repræsentanter får et årligt vederlag på 15.000 kr.

 • Johannes Groth
  Dina Kreutzmann som stedfortræder
 • Nicolaj Graversen
  Sara Jilsø Fleischer som stedfortræder

Fonden Destionation East Greenland

 • Gerth Ignatiussen, formand
 • Mia Skifte Lynge (IA), medlem

Katuaq

Kommunens repræsentanter får et årligt vederlag på 5000 kr.

 • Juaaka Lyberth (IA)
  Naya-Sophia Lyberth (IA) som stedfortræder

Fonden Sisorarfiit

 • Sørine Steenholdt
  Qulutaq Kleemann som stedfortræder

Sted- og Vejnavneråd

 • Lisathe Møller
 • Frederik Holm
 • Tittus Dalager
 • Johannes Heilmann
 • Jakob Mølgård
 • Hans Lange

Helene og Svend Junges Fond

 • Bodil Karlshøj Poulsen

Kofoed Skole

 • Nukaaraq Berglund

Iserit A/S

 • Formand: Bent Olsvig Jensen

Medlemmer:

 • Peter Oluf Meyer
 • Najánguak’ Johansen
 • Mike Høegh
 • Nungo Pedersen

Formand får et årligt vederlag på 120.000 kr., mens medlemmerne får 60.000 kr. årligt.

Nuup Bussii A/S

 • Formand: Tine Lynge Schmidt

Medlemmer:

 • Arnannguaq Gerstrøm
 • Christian Roslev
 • Mads-Daniel Skifte

Medarbejderrepræsentant:

 • Svend Berthelsen

Formand får et årligt vederlag på 120.000 kr., mens medlemmerne får 60.000 kr. årligt.

Nuuk Imeq A/S

 • Formand: Kuupik V. Kleist

Formand får et årligt vederlag på 120.000 kr.

Siorarsiorfik – Nuuk City Development

Kommunaldirektøren og direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø er medlemmer i bestyrelsen i kraft af deres stilling