Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititami suliniutit suliallu takussutissartaat

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.