Nalunaarutit

2A. Siulittaasumit nalunaarutit

2B. Ingerlatsivimmit nalunaarutit

2A:

Siullermik timersortartut ulluani nersornaasiinerit ingerlanneqarnikuupput 06 januar 2019. KS tamani sumiiffinni, nuannivissumillu ingerlanneqarsimapput kusanartumillu naammassineqarsimallutik. Suleqataasimasunut tamanut qujassuteqarfigaakka.

Aappaatut allakkat siulittaasumut ingerlanneqartartut inuit ataasiakkaanut tunngasuteqartungajannik tigusaqartarpunga tamakkulu Politikkikkut sulinermut tunngasuteqannginneri pissutigalugit ingerlatsivimmut ingerlateqqinneqartarput, soorunalumi akissuteqarfigineqartarput qujaffigalugit allagaqarsimammata.

2B:

Soqanngilaq