Meddelelser

På vedhæftet bilag kan man se, om hvad der er blevet bogført.

Ilanngussaq bilag 1 110522

Taget til efterretning.