Borger

Fangst af ræve

I Nuuk, Paamiut og bygder i vest-området er det nu muligt at deltage i rævefangst frem til den 15. maj 2024.

Som følge af antallet af ræve omkring Nuuk og Paamiut kan der drives fangst på ræve indtil den 15. maj. Borgere med gyldigt erhvervs-eller fritidsjagtbevis kan aflevere hele den døde ræv til kommunen og få udbetalt 250 kr.

Ræven indleveres til modtagestationens medarbejder. Ræven skal være hel og være pakket ind i en affaldspose. Efterfølgende udfylder medarbejderen indleveringskvitteringen, hvorefter fangeren henvender sig ved afdelingens administration med sin indleveringskvittering.

Her kan du indlevere ræve

Byer:

Ræven indleveres til modtagestationens medarbejder. Ræven skal være hel og være pakket ind i en affaldspose. Medarbejderen sørger for, at ræven bortskaffes som brændbart affald, som skal til forbrændingsanlægget. Medarbejderen udfylder indleveringskvitteringen, hvorefter fangeren henvender sig ved afdelingens administration med sin indleveringskvittering.

I Nuuk: På affaldscentret.

I Paamiut: I drifts- og miljøafdelingen på kommunekontoret.

Bygder:

Fangeren retter henvendelse til arbejdslederen og aftaler aflevering af ræv. Ræven skal være hel og være pakket ind i en affaldspose. Arbejdslederen sørger for, at ræven bortskaffes som brændbart affald, som skal udskibes til forbrændingsanlæg. Arbejdslederen udfylder indleveringskvitteringen, hvorefter fangeren retter henvendelse til filialkontoret med sin indleveringskvittering.

Du kan læse mere om fangst af ræve på siden her.