Borger Børn og Familie

Eneforælder: Ungecenteret gør hverdagene lettere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Eneforælder til et traumatiseret barn er glad for det gode samarbejde med Ungecenteret. Barnet har det lettere i hverdagene, efter barnet begyndte med at bruge Ungecenteret, siger forælderen.

Barnet begyndte med at have samtaler med en psykolog i 2021. Selvom samtalerne med psykologen hjalp, havde forælderen stadigvæk brug for støtte.

”Jeg er alene som forælder til mit barn, og derfor kan det være svært for mig nogle dage. Jeg kan have svært ved at tale med mit barn, da mit barn hurtigt lukker sig selv af fra andre, men jeg føler, at det hjælper, at mit barn bruger Ungecenteret”, siger forælderen.

Forælderen fortæller, at barnet har samtaler med ungerådgivere i Ungecenteret, men mente også, at barnet havde brug for aktiviteter i hverdagen.

”Mit barn har brug for støtte fra andre end kun mig.  Jeg støtter mit barn hele tiden, men på nogle dage bliver mit barn ”træt” af mig, og derfor har der været dage, hvor vi kommer i konflikt med hinanden. Derfor er det også vigtigt, at barnet får professionel støtte, og heldigvis er mit barn udpeget til at være med i Sapiik”, sagde forælderen.

Projektet Sapiik går ud på, at de unge laver forskellige aktiviteter sammen med ungerådgiverne. Det kan være udflugter i naturen, virksomheds- og uddannelsesbesøg, lejrtur, gruppesamtaler om følelser og meget andet. Forælderen fortæller at de har et godt samarbejde med Ungecenteret, og at barnet har det godt med at have andre unge og ungerådgivere omkring sig.

”Sidste år begyndte mit barn at blive væk fra hjemmet i perioder. Jeg kan godt finde mit barn med ”tracking” via mobil, men så skal mit barns telefon have internetforbindelse. Når jeg ikke kan finde mit barn, kontakter jeg tit Ungecenteret, og de kan ofte hjælpe, fordi de har kontakt til så mange unge”, fortælleren forælderen.

Forælderen siger også, at de nogle gange får hjælp af Tryghedspatruljen i forbindelse med at hente barnet. Tryghedspatruljen er et initiativ fra kommunen, der primært drives af Ungecenteret, som kører rundt i byen i aften og nattetimerne, for at passe på og vejlede børn og unge menneske, på deres egne præmisser.

Barnet har en bestemt kontaktperson at henvende sig til for at få støtte, men er faktisk begyndt at åbne op, og have god kontakt med andre ungerådgivere end den faste kontaktperson.

”Jeg er utroligt glad for samarbejdet med Ungecenteret, og kan mærke på mit barn og vores forhold, at det udvikler sig i en rigtig god retning”, sagde forælderen. Forælderen fortæller også, at man allerede arbejder på handleplan for barnet, når Sapiik-forløbet er forbi.

Ungecenter

Ungecenter Nuuk kan tilbyde børn og unge mellem 6 og 23 år særlig støtte på forskellig vis. Afhængigt af problematikken kan den unge støttes gennem forskellige tilbud. Centret har, afhængig af den enkelte afdeling, åbent alle hverdage mellem 07:00 — 22:00 for at sikre, at de unge kan støttes på de tidspunkter, hvor der er behov.

Ungecenteret tilbyder:

  • Traumebehandling for børn i alderen 6 — 14 år.
  • Ungerådgivning til unge i alderen 10 — 18 år i forbindelse med personlige, familiære, sociale eller uddannelsesmæssige udfordringer.
  • Efterværn til unge i alderen 18 – 23 år.
  • Rusmiddelbehandling med socialpædagogisk støtte for unge i alderen op til 23 år, som skal motiveres til eller støttes i at ændre misbrugsvaner og udvikle en sund livsstil.
  • Åben, anonym ungerådgivning er et tilbud til alle unge i Nuuk og deres forældre.

Læs mere om Ungecenteret i Nuuk her