Ungecenter Nuuk

Her kan du læse mere om Ungecenter Nuuk – Herunder ungecenterets tilbud samt hvordan man som ung kan få støtte.

Ungecenter Nuuk kan tilbyde børn og unge mellem 6 og 23 særlig støtte på forskellig vis. Afhængig af problematikken, kan den unge støttes gennem forskellige tilbud, og ved brug af forskellige redskaber. Centret har, afhængig af den enkelte afdeling, åbent alle hverdage mellem 07:00 — 22:00 for at sikre, at de unge kan støttes på de tidspunkter, hvor der er behov.

Ungecentret tilbyder:

  • Traumebehandling for børn i alderen 6 — 14 år. Behandlingen er rettet mod børn som har oplevet voldsomme traumer, herunder omsorgssvigt, seksuelt overgreb, vold, dødsfald eller lignende.
  • Ungerådgivning til unge i alderen 10 — 18 år i forbindelse med personlige, familiære, sociale eller uddannelsesmæssige udfordringer.
  • Efterværn til unge i alderen 18 — 23 år. I efterværn får de unge en god overgang til en selvstændig voksentilværelse, samtidig med at de lærer at skabe rammer og struktur i egen tilværelse. Kommer de unge fra et liv på en døgninstitution, er der mulighed for at blive indsluset i en af forvaltningens udslusningshybler efterfulgt af en ungehybel eller socialbolig.
  • Rusmiddelbehandling med socialpædagogisk støtte for unge i alderen op til 23 år, som skal motiveres til eller støttes i at ændre misbrugsvaner og udvikle en sund livsstil.
  • Åben, anonym ungerådgivning er et tilbud til alle unge i Nuuk og deres forældre. Tilbuddet er rettet mod unge som har brug for råd og vejledning i forhold til at håndtere diverse problemstillinger. Den åbne, anonyme rådgivning er åben hver torsdag fra kl. 14-18, og findes på følgende to adresser: Farip Aqqutaa 10 og Saqqarlernut 14.

Hvordan får unge støtte fra Ungecentret?

For at kunne tage imod et eller flere af ungecentrets tilbud, skal den unge visiteres til centret af en myndighedsbehandler. Har man ikke en sagsbehandler, kan Forvaltningen for Børn og Familie kontaktes på telefon 36 70 00.

Den åbne, anonyme ungerådgivning er et åbent tilbud for alle unge og deres forældre, bosiddende i Kommuneqarfik Sermersooq. Alle unge kan derfor her henvende dig, uden forudgående aftale med forvaltningen.