Borger

Boligrevision: Vi har allerede taget konsekvensen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den seneste uge har boligsagen præget nyhederne. Flere af sagerne har dog allerede været fremlagt for kommunalbestyrelsen, og der har de seneste mange måneder løbende været taget skridt, til at løse de problemer der påpeges i revisionen.

“Det er godt at vi via forvaltningsrevisionen har fået yderligere overblik. Samtidig er jeg glad for, at se at flere af de ting der påpeges er ting, vi allerede er ved at løse igennem godt almindeligt forvaltningsarbejde.” siger Borgmester Charlotte Ludvigsen og fortsætter;

”Rigtig mange af de forhold der er nævnt i rapporten er det administrationen selv der har afdækket. De har så løbende givet mig et overblik som jeg har videregivet til kommunalbestyrelsen. Jeg er glad for at administrationen arbejder sig igennem problemerne, og at vi har lagt tingene løbende frem.”

Samtidig påpeger Charlotte Ludvigsen, at sagen allerede har fået personalemæssige konsekvenser, og at ingen af de personer der bliver kritiseret i rapporten længere er ansat. At oppositionen alligevel vælger at true med politianmeldelser af både borgmester og administration undrer hende derfor.

“Det er en rapport der påpeger en masse ting der er gået skævt, og jeg er klar over at jeg skal kunne tåle kritik. Revisionen handler dog om forhold der er før min borgmestertid, og jeg synes derfor hele person-fokusset er underligt. Samtidig synes jeg angrebene på de almindelige mennesker der hver dag arbejder i administrationen bør stoppe.”