Borger

Sermersooq: Mere end 10 millioner kilo affald til forbrænding

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I løbet af årets første syv måneder har affaldspersonalet og borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq indleveret 10.508 tons affald til forbrænding og behandling.

Affaldscentret laver fra og med denne måned en månedlig status til kommunens borgere. Her kan du blandt andet læse, hvordan mængden af affald fordeler sig i forhold til sidste år, og hvilke affaldstyper Kommuneqarfik Sermersooq modtager mest af.

10.508 tons affald ( eller 10.508.000 kilo affald) er blevet indleveret til Forbrændingsanlægget i Nuuk og til behandling på Modtagestationen ved Forbrændingsanlægget.

Forbrændinganlægget og Modtagestationen modtager affald fra Nuuk ved indsamling af dagrenovation og storskrald. Derudover kommer affald fra kommunens resterende byer og bygder på øst- og vestkysten. I sommerhalvåret kommer hertil store mængder af byggeaffald, efterhånden som byggeriet tager fart.

I de kommende månedlige statusser vil Affaldscentret i Kommuneqarfik Sermersooq fokusere på forskellige temaer. Du kan blandt andet læse om de forskellige affaldstyper og genanvendelse af affald.


Vidste du, at både private og erhversliv er velkommen på modtagepladsen med affald? Som privat borger kan du aflevere op til 50 kilo affald gratis. Erhversliv betaler en takst alt efter affaldstype.

Har du spørgsmål til affaldstyper, håndtering af affald, behandling af affald eller andet, kan du kontakte Affaldcentret på telefonnummer 36 74 11 (bedst klokken 10-12) eller på e-mail: affald@sermersooq.gl. Det gælder både borgere og erhverv.


... ...