Borger

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land [2]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den, der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling i det åbne land, anmodes om senest 27. juni 2018 at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet                       Nord                      Vest                 A-nr.
Qoornoq område A   64°32’08.04”N       51°05’12.55”V    929
Tertii                            64°27’25.71”N        51°34’21.58”V    930
Kanajutsiaat                64°25’34.30”N       51°42’47.95”V   931
Maaluto                      64°16’55.81”N        51°42’47.95”V   932

Høring 2, 6. juni – 27. juni 2018.

Evt. bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

PDF