Borger

Tasiilaq: Borgerne har ordet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Til borgermøde i hallen i Tasiilaq kom byens unge, voksne og ældre med ideer, forslag, observationer og synspunkter til at skubbe Tasiilaq og Kommuneqarfik Sermersooq mod en bedre organisering. Indtrykkene bliver brugt i en rapport Kommuneqarfik Sermersooq og konsulenthuset Deloitte udarbejder.

Mens mørket faldt på, og det begyndte at sne og senere blæse, trak byens borgere ind i hallen. Aftenen var deres, ordet frit og fokus på Kommuneqarfik Sermersooq. Den mulighed greb cirka 250 mennesker tirsdag aften.

Borgerne placerede sig ved borde med forskellige temaer. Her diskuterede de, hvad der fungerer godt i dag, hvad der kan forbedres, hvem der kan forbedre det, og hvad kommunens rolle skal være fremover. En referent fra Kommuneqarfik Sermersooq ved hvert bord lyttede og samlede indtryk og observationer sammen skriftligt.

De kommer med i den rapport, kommunen og konsulenthuset Deloitte de seneste 10 dage har samlet materiale til. Rapporten danner baggrund for forslag til en ny organisering af Kommuneqarfik Sermersooq i byen.

Snakken ved bordene fyldte hallen, hvor folk blandt andet gav deres mening til kende inden for emnerne beskæftigelse, uddannelse, ældre, unge, fritid og sundhed, børn og familie og borgerservice.

Før det havde koret sunget, og dernæst havde Heidi Jeremiassen fra Paamiut taget ordet og fortalt om Paamiut Asasara-projektet. Projektet tog udgangspunkt i borgernes ønsker for byen, som havde udmøntet sig i projekter med kommune og kommunalbestyrelse.

”Mit oplæg kan fungere som inspiration til aftenen. Borgerne i Paamiut valgte at fokusere på et bedre skolevæsen, bedre muligheder for erhvervslivet og bedre familieforhold. Det væsentlige var dog, at initiativet til alle projekterne kom fra borgerne selv – ikke fra politikerne,” sagde Heidi Jeremiassen og gav eksempler på positive projekter med at holde byen ren, og udvikling af de unge, der havde givet et signifikant fald i kriminalitet i byen sammenlignet med resten af Grønland.

Aftenen sluttede med endnu en sang fra koret og lodtrækning af præmier doneret af lokaludvalget i Tasiilaq.