Borger

Serviceeftersyn: Ansatte i Tasiilaq kommer med forslag og ønsker

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Gennem den seneste uge har Kommuneqarfik Sermersooq og konsulenthuset Deloitte samlet erfaringer og forslag i Tasiilaq. Målet er at skabe en stærkere kommunal organisation i Østgrønlands største by. Søndag var 90 af kommunens medarbejdere samlet til debat og workshop.

Efter en uge med kraftig blæst og ustabilt vejr sprang søndagen ud i solskin, da Kommuneqarfik Sermersooq samlede 90 medarbejdere fra alle kommunens forvaltninger til meningsudveksling og udarbejdelse af forslag til, hvordan organisationen af Kommuneqarfik Sermersooq i Tasiilaq bliver bedre og stærkere set fra de lokale medarbejderes synspunkt.

Ugen igennem har Helene Horsbrugh, udviklingschef i Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, og konsulenthuset Deloitte på skift mødtes med flere end 20 ledere og medarbejdere for at samle indtryk og ideer til den rapport, der skal komme ud af den seneste uges indsats i byen.

Cirka 25 samarbejdspartnere og repræsentanter fra erhvervsliv og civilsamfund er endvidere blevet lyttet til i løbet af de seneste dage. Det drejer sig blandt andet om medarbejdere fra Anstalten, bestyrelsesmedlemmer fra Røde Kors, håndværkere, butiksindehavere, Destination East Greenland, koret, præsten, lokaludvalget og de lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer.

”Gennem hele ugen har der været en megagod modtagelse af, hvad vi er kommet med. Fællesskabet og velviljen i Tasiilaq står tydeligt frem,” siger Helene Horsbrugh.

Ønsker om forbedring

Søndagens workshop bød på fællessang og musik og ikke mindst debat og ideer. Medarbejderne i Tasiilaq fik denne søndag ikke mindre end 250 observationer og forslag griflet ned til rapporten.

Mange anførte, at kommunen skal blive endnu tydeligere omkring, hvilke beslutninger der bliver og kan blive truffet lokalt i Tasiilaq, og hvilke der hører hjemme i Nuuk. Senere handlede snakken om, hvordan flere lokale unge kommer videre i uddannelse og job.

”Medarbejderne havde mange gode pointer. Først og fremmest hæfter jeg mig ved, at de er glade for deres by. Det skinner igennem.

De udtrykte sig generelt positivt om samarbejdet i egne afdelinger. Men der var selvfølgelig også ønsker til, hvor vi kan forbedre os. Der var blandt andet et ønske om at få en fælles leder for hele organisationen i Tasiilaq. Derudover var der et ønske om flere fælles aktiviteter på tværs af afdelingerne. Medarbejderne i Tasiilaq savner desuden, at vi samlet som organisation bliver bedre til at kommunikere beslutninger taget i Nuuk ud til hele kommunen – herunder Tasiilaq,” siger Helene Horsbrugh.

Hele kataloget af indtryk fra turen rundt i Tasiilaq kommer med i den rapport, som konsulenthuset Deloitte og Kommuneqarfik Sermersooq udarbejder. Rapporten danner baggrund for forslag til en ny organisering af kommunen lokalt i Tasiilaq. Forslag som kommunens direktion træffer en beslutning ud fra.

Kommuneqarfik Sermersooqs direktion nåede ikke frem til søndagens workshop i Tasiilaq på grund af ustadigt vejr. De kommer i stedet til Tasiilaq i maj.

Serviceeftersynet i Tasiilaq kulminerer tirsdag aften, når hele byen er inviteret til borgermøde i hallen. Her kan alle komme med ideer og forslag til, hvordan forholdene bliver bedre i Østgrønlands største by.