Offentligt udbud vedrørende leverancer af møbler, inventar m.v. til Kommuneqarfik Sermersooq

Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes indkøb af møbler, inventar, o.l. m.v. jf. tilbudslister til kommunen for en periode på 2 år med mulighed for en forlængelse med 2 x 1 år.

Udbuddet omfatter således det samlede behov for indretning inde efter nærmere specifikke og beskrevne produktbehov, som fremgår af udbudsmaterialet. Der gives ikke garanti for en årlig indkøbsvolumen i stk. eller værdi (kr.). Den valgte tilbudsgiver opnår dog exclusivitet på salg og service.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at indgå kontrakt med 1 leverandør.

Udbudsformen er offentligt udbud

Ordregiver

Ordregiver er: Kommuneqarfik Sermersooq

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til udbud@sermersooq.gl ligesom spørgsmål kan rettes til udbud@sermersooq.gl 

Tidsplan             

Tilbudsfrist er 25. september 2020 kl. 12.00 Vestgrønlandsk tid. Tilbud der modtages senere, vil blive afvist.

Udbuds annoncering

Udbuddet vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, samt via annonce i Ugeavisen

Tildeling af kontrakten

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det bedste tilbud, og det valgte tildelingskriterie er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet. Af udbudsmaterialet fremgår de enkelte underkriterier specifikt.

Underkriterier og vægtning 

UnderkriterierVægtning i procent
1.       Pris40 %
2.       Kvalitet, og funktionalitet30 %Produkternes kvalitet 50%Funktionalitet 50%
3.       Service, og leveringstid20 %Samarbejde med Kommunen 50%Levering 50%
4.       Miljø10 %