Suliffeerunnermut ikiorsiissutit

Quppernermi uani suliffissaaleqisunik ikiorsiinermut tunngatillugu piumasaqaatit pisussaaffiillu atuarnerusinnaavatit.

Kalaallit Nunaanni kikkulluunniit suliffeqarnikkut imminnut pilersorsinnaasussaapput. Kisiannili kikkulluunniit suliffeqaratillu suliffittaarsinnaanngillat. Suliffissaaleqisutut inissisimatilluni aningaasaqarnikkut qularnartumik inissisimanarpoq, suliffik aqqutigalugu isertitaqarnissaq qulakkeerneqarsimasuunngimmat. Taamaattumik suliffissaaleqinerup nalaani pisortanit aningaasatigut ikiorserneqarnissaq pisariaqartinneqarsinnaavoq.

Suliffeerunnermut ikiorsiissutit pisortanit ikiorsiissutinut assingupput taakkulu pissarsiarineqarsinnaapput:

 • Nammineq pisuussutiginngisamik sulinngiffeqarnerup nalaani
 • Angerlartitaanermi sulinngikkallarnerup nalaani
 • Napparsimanerup nalaani

Piumasaqaatit

Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisinnaaniaruit:

 • 18-ileereersimassaatit imaluunniit pilersuisuullutit
 • Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffianni ilanngussimassaatit
 • Suliffeqarnermut attaveqartassaatit. Ima paasillugu, sapaatit-akunnerini kingullerni 13-ini ikinnerpaamik 182 tiimit akissarsiaqarlutit sulisimassaatit

Suliffeqarnermut piareersimaneq
Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisarniaruit suliffeqarnermut suliartoqqusaanissamut sillimassaatit. Tamannalu ima paasineqassaaq:

 • Suliffik innersuunneqartoq akuerissavat
 • Iliuusissatut pilersaarut ilinnut tunngasoq suliarineqarpat peqataassasutit
 • Sulilersitsiniaanermut, suliffissaqartitaanermut imaluunniit piginnaanngorsarnissamut neqeroorutigineqartutut isumaqatigiissutit malillugit takkuttarnissat
 • Napparsimanerit qaangiutiinnartoq peqqissisimallutit nalunaarnissat
 • Suliffeqarnermut sillimanissat ingerlaavartumik nalunaarutigisassagit

Patsisissaqarnak pisussaaffitik sumiginnarukkit, aningaasanik ikiorserneqarnissamut pisinnaatitaaffiit sapaatit-akunnerini sisamani annaassavat. Tamanna mattunneqarallarnermik taaneqartarpoq.

Paasissutissiinissamut pisussaaffeqarneq
Nammineq inuttut atukkatigut allannguuteqartoqarpat suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisarnermik atorunnaarsitsisinnaasunik imaluunniit akilersuinissamut piumasaqaateqartoqarnissaanik kinguneqartoqarpat, tamanna suliffissarsiuussisarfimmut nalunaarutigissavat. Assersuutigalugu imaassinnaavoq:

 • Suliffittaarsimasutit
 • Nuussimasutit
 • Pisortat ikiorsiissutaannik allaanerusunik pissarsisalersimasutit
 • Napparsimanerit qaangiussimasoq

Suliffissarsiuussisarfimmut nalunaarsimanngikkuit suliffeerunnermut ikiorsiissutit pissarsiarisimasatit utertillugit akileratarsinnaavatit.

Suliffeerunnermut ikiorsiissutit annertussusaat

Suliffeerunnermut ikiorsiissutit annertussusaat sapaatit-akunnerini kingullerni 13-ini sulisimaninni nalunaaquttap-akunneri qanoq amerlatigisut naapertorlugit naatsorsorneqartarput. Nalunaaquttap akunneri amerlanerit sulisimatillutit ikiorsiissutit amerlanerussapput. SIK-p Inatsisartullu akornanni ilinniarsimasuunngitsunut isumaqatigiissutit malillugit akissarsiat minnerpaat akunnermut aki 90 procentiuvoq. Annerpaamilli 520 tiimit sulisimatillutit suliffeerunnermut ikiorsiissutisisinnaavutit.

Sapaatit-akunneri kingulliit 13-it ingerlanerini napparsimasimaguit taamaammallu sulisinnaasimanak, sulinermi katillugit tiiminnit peqanngissimanitit tiimit ilanngaatigineqassapput.

Suliffeqannginnerpit nalaani ullormit siullermit suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisalersinnaavutit katillugillu sapaatit-akunnerini 13-ini.

Suliffeerunnermut ikiorsiissutit kingumoortumik ullut 14-ikkaarlugit akiliutigineqartarput.

Napparsimanermi immikkut ittut
Napparsimanivit nalaani ulloq pingajussaa aallarnerfigalugu aallaaviatigut suliffeerunnermut ikiorsiissutisisinnaavutit. Sapaatit-akunnerini marlunni sivisunerusumilluunniit napparsimassaguit napparsimanermi ulloq siullermit ikiorsiissutit tunniunneqassapput.

Sapaatit-akunnerini pingasuni sivisunerusumilluunniit napparsimaguit imaluunniit akulikitsumik napparsimakulasaruit, sullissisuit nalilissavaa suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pinak allatigut ikiorsiissutinik pissarsisassanersutit.

Malugiuk
Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsiannit akileraartassaatit, soorluttaaq akileraartarnermut nammineerlutit nalunaarsuileruit suliffeerunnermut ikiorsiissutitut pissarsiatit nalunaarutigissagitit. Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisarninni sulinngiffeqarnissamut aningaasarsiassanik tigusassannik katersititaassanngilatit.

Suliffeerunnermut ikiorsiissutitut pissarsiassavit annertussusai sapaatit-akunnerini kingullerni 13-ini qanoq sulisimatiginerit taamaallaat tunngavigalugu annertussusilerneqartarput. Taamaattumik suliffeerunnermut ikiorsiissutitut pissarsinissamut pisinnaatitaaffiit annaanavianngilat, naak uit/nuliat imaluunniit inooqatit isertitaqaraluartoq.

Qinnuteqarneq

Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik qinnuteqarniaruit, najukkanni suliffissarsiuussisarfimmut saaffiginnissuteqassaatit. Tassani immersugassamik immersugassannik pissaatit. Nassassavatit:

 • Suliunnaarninnut uppernarsaat
 • Qaammatini kingullerni pingasuni imaluunniit sapaatit-akunnerini kingullerni 13-ini aningaasarsiarisimasat allagartaat
 • Ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat
 • Pikkorissarsimanermut uppernarsaatit
 • Akileraarutinut allagartaq
 • Kontonormu

Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsissanersutit paasissutissat tunniussatit suliffissarsiuussisarfimmit naliliinermi atorneqassapput, aamma annertussusaata naatsorsornissaanut.

Qinnuteqaatit erngertumik akissutissarsiffigisinnaavat.

Napparsimanerup nalaani suliffeerunnermut ikiorsiissutit
Napparsimalersimaguit napparsimanerpillu nalaani suliffeerunnermut ikiorsiissutinik qinnuteqarniarlutit, kommunerisanni suliffissarsiuussisarfimmut saaffiginnissuteqassaatit. Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisalissaguit nakorsamit oqaaseqaat imaluunniit suliffinnit uppernarsaat atorlugu napparsimanerit uppernarsassavat.

Suliffissaaleqisuuguit nakorsap oqaaseqaataa suliffissarsiuussisarfimmit pissarsiarineqarsinnaavoq. Aamma illit nakorsamukartillutit kommunimit allakkiaq nassatarisinnaavat. Allakkiaq nakorsamut nassarukku, nakorsap oqaaseqaataanut akiliut kommunimit akilerneqassaaq.

Suliffeqaruit suliffeqarfivit nakorsap oqaaseqaataa pissarsiarissavaa suliffissarsiuussisarfimmut illit nassatassat. Nakorsap oqaaseqaataanut aningaasartuutit suliffeqarfinnit matussuserneqartussaapput.

Suliffeerunnermut ikiorsiissutit allanngorneri aamma atorunnaarneri

Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisinnaajunnaarnerit pingasunik pissuteqarsinnaavoq:

 • Suliffeqalernerit
 • Napparsimanivit nalaani suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsisalerputit napparsimajunnaarlutillu
 • Suliffeerunnermut ikiorsiissutit katillugit sapaatit-akunnerini 13-ini pissarsiarisimavatit

Pisortanit ikiorsiissutit
Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik katillugit sapaatit-akunnerini 13-ini pissarsisimaguit sulilu suliffissaaleqisuullutit, pisortanit ikiorsiissutit aqqutigalugit aningaasatigut ikiorserneqarsinnaavutit. Pisortanit ikiorsiissutit aqqutigalugit aningaasatigut ikiorserneqarnissannut qinnuteqarniaruit, kommunerisanni isumaginninnermi ingerlatsivimmut piffissamik inniminniissaatit.

Isumaginninnermi ingerlatsivimmi sullissisoq taannaassaaq pisortanit ikiorsiissutinik pissarsissanersutit naliliisussaq, qanorlu amerlatigisut aamma ilanngullugit nalilersinnaallugit.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit paasissutissat allat uani takukkit

Naammagittaalliuuteqarneq

Suliffeerunnermut ikiorsiissutinik pissarsinissamut qinnuteqarsimaguit tamakkiisumillu ilaannakortumilluunniit itigartitaasimallutit, Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliorsinnaatitaavutit.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut qanoq naammagittaalliorsinnaanerit takujuk