Kommuneqarfik Sermersuumi Taperserneqartarneq pillugu Politikki

1.    Siunertaq

  • Kommuneqarfik Sermersuumi sulisut tamarmik kommunip tapersiissutinik pisarneranut tunngassutilinnik periarfissanik killiliussanillu ilisimasaqassasut
  • Kommuneqarfik Sermersooq tapersiinerit aqqutigalugit nittarsaassinissamut aningaasaliissuteqarnissamullu periarfissaqartoq
  • Kommuneqarfik Sermersuumi aaqqissuussanut suliffeqarfiit, kattuffiit, peqatigiiffiit innuttaasullu aningaasanik tapiinissamut kissaateqartarnerat naammassineqassasoq
  • Taperserneqartarneq pillugu qanoq iliuuseqartoqartassanersoq, tassunga ilanngullugu ileqqorissaarnissamut tunngasut, ilisimaneqassasut

2.    Killiliineq

Kommuneqarfik Sermersuumi Taperserneqartarneq pillugu Politikkimi, Tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 9. december 2015-imeersoq (tuniniaanissamik nittarsaassisarnermut inatsit) tunngavigineqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersuup taperserneqarnissamut isumaqatigiissusiorneranut tunngatillugu nalinginnaasumik pisartunut malittarisassaliornissaq Taperserneqartarneq pillugu Politikkimi siunertarineqarpoq. Taamaalilluni taperserneqartarnermut tunngasut eqqaaneqarsinnaasut tamarmik politikkimi pineqanngillat.

Kommunimi pisortat fagchefillu kommunimi Taperserneqartarneq pillugu Politikkimik ilisimasaqarnissaq akisussaaffigaat.

Taperserneqartarneq pillugu Politikki pisariaqarfiatigut iluarsineqartassaaq aaqqissuunneqartarlunilu.

3.    Nassuiaatit

Taperserneqartarneq

Kommune toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit inuussutissarsiuteqartunit (suliffeqarfiit, kattuffiit assigisaalluunniit) aningaasanik, atortunik il.il. taperserneqaraangat kommunilu tassunga tunngatillugu ussassaarinissamut pisussaaffeqaraangat. Assersuutigalugu aaqqissuussanut imaluunniit atuartitsinermut atortunut aningaasaliineqaraangat. 

Tunissutisiat

Kommune aningaasanik, pigisanik il.il. tunineqaraangat, paarlattuanik arlaannik akiliuteqarnissamik neriorsuutitaqanngitsut.

Crowdfunding

Innuttaasut, kattuffiit il.il. ataatsimoorlutik siunertamut aalajangersumut katersillutik kommunimut tunniussigaangata, assersuutigalugu pinngortitami aalajangersimasumi saliinermut imaluunniit paaqqinnittarfimmut aalajangersimasumut atortussanik pisinissamut aningaasanik katersanik.

4.    Najoqqutassat

Kommuneqarfik Sermersuumit taperserneqarnissaq pillugu isumaqatigiissusiornermi sutigulluunniit inatsisit atuuttut malinneqarnissaat anguniarneqartuarpoq.
 Immikkoortoq 5. Inatsisitigut sinaakkutissani susassaqarfimmi pineqartumi inatsisit attuumassuteqartut pineqarput.

Kommune allaffissornikkut suliaqarnermut, tassa kommune innuttaasunut pituttuisussamik aalajangiiniarneranut tunngatillugu, tapiissutinik tigusisinnaanngilaq. Tamatuma saniatigut Kommuneqarfik Sermersooq immikkoortuni, inatsisitigut aningaasaliiffigineqarnissaannut periarfissat naammassineqarsimasunut, tunngasuni tapiissutinik tigusisinnaanngilaq.

Saniatigullu Kommuneqarfik Sermersooq tunngaviusumik kimilluunniit, tapersersuinissamut kissaateqartumit, aningaasatigut tapiissutinik tigusisinnaavoq, taamaattorli kommune neqeroorutinik tamanit tigusinissamut pisussaatitaanngilaq.
 

Taperserneqarnissamik isumaqatigiissutit kommunimi suliassanik isumaginnittarnernut, anguniakkanut, ileqqorissaarnissamut imaluunniit politikkinut allanut naapertuutissapput akerliliinatillu. Tamanna pillugu Kommuneqarfik Sermersuumit taperserneqarnissamut isumaqatigiissusiornermut tunngatillugu assigiinngitsunik malittarisassanik suliaqarpoq.

4.1. Kinaassusersiunnginneq aamma arlaannaannulluunniit attuumassuteqannginneq

Kommuneqarfik Sermersuumi suliamut attuumassuteqarnani aamma arlaannaannulluunniit attuumassuteqarnani suliamik isumaginnittarneq tunngavigalugit taperserneqarnissamut isumaqatigiissusiortoqartassaaq. Kommunip suliamut attuumassuteqannginnera aammalu arlaannaannulluunniit attuumassuteqannginnera ingerlatsivimmi tapersersorneqarnissamut isumaqatigiissusiorfiusumi pisortaasup qulakkiissavaa. Tapersersorneqarnerup annertussusaatigut, ilusaatigut inissisimaneraluunniit arlaatigut mamiatsaataasinnaanersoq aqutsisup nalilissavaa. Naliliinermi pisoq aalajangersimasoq tunngavigineqassaaq.

Kommuneqarfik Sermersooq ukuninnga isumaqatigiissusiorneq ajorpoq:

  • Politikikkut partiit imaluunniit aalajangersimasumik suliniutillit, ilaasortat qinikkat imaluunniit qinigassanngortittut
  • Upperisarsiortut
  • Sulisitsisut kattuffii aamma sulinermik ingerlatsisut peqatigiiffii
  • Suliffeqarfiit kattuffiillu aqqi, nioqqutissaatai imaluunniit kiffartuussinerit ataatsimut isigalugit isumai akerleriissutaasinnaasut, narrujuummissutaasinnaasut, assigiinngisitsisinnaasut, naammaginanngitsuusinnaasut imaluunniit uukapaatitsisinnaasut

Tamatuma saniatigut taperserneqarnissamut isumaqatigiissutit kommunimi politikkinut allanut, soorlu Peqqinnissaq pillugu Politikkimut, Peqquserluttuliorneq akiorniarlugu Politikkimut aamma Pisiniarnermut Politikkimut, naapertuutissapput.

Kommuneqarfik Sermersuumit nittarsaassinermi  meeqqat inuusuttullu immikkut maluginiarneqarput, taakkua tunngaviusumik sunneruminartuusut eqqumaffigineqarput.

Kommuneqarfik Sermersuup ilisarnaataa, aqqa allalluunniit kommunip pigisaaniippata taava tamanna taperserneqarnermi ataqqineqassaaq.

4.2. Tapersiissutinik tigusaqarneq aamma taperserneqarnissamik isumaqatigiissutini malittarisassat

Aningaasaliinermik isumaqatigiissusiornermi Kommuneqarfik Sermersuup aningaasaliisuminut kiffaanngissuseqarluni attaveqarnini attatiinnassavaa. Kommune taperserneqarnermi tapersiissutip nalinga sinnerlugu tapersiisumut tapiissuteqarsinnaanngilaq. Taamaalilluni taperserneqarnermi, kikkut tapersiisimanersut toqqaannartumik nalunaarutigineqarnerata saniatigut, tapersiisimasumit tapiissuteqaqqusissummik piumasaqaateqartoqarsinnaanngilaq.

Taperserneqarnissamik isumaqatigiissusiornermi tunngaviusumik tapersiineq Kommuneqarfik Sermersuumut pitsaasumik ussassaarutaassaaq, tassa imaappoq, tapersiineq kommunip takorluugaanut anguniagaanulluunniit naapertuutissaaq. Tapersiineq kommunip tunngaviinut naapertuuttuullunilu saqqummiukkusutaanik saqqummiussisuussaaq.

Toqqorsimasumik ussassaaruteqartoqarsimasinnaanersoq tamatigut nalilersoqqissaarneqartassaaq.

Inatsit atuuttoq tunngavigalugu tuniniaanissamik nittarsaassineq meeqqanut inuusuttunullu sammitinneqartoq, meeqqat inuusuttullu pissusissamisoortumik misilittagaqannginnerat isornartorsiuisinnaannginnerallu sunneruminarnerallu eqqarsaatigalugit, ilusilersorneqartarnissaannut tunngatillugu, meeqqanut inuusuttunullu atortut (assersuutigalugu atuartitsinermut atortut pinngussallu) sapinngisamik tapiissuteqartartunit tapiiffigineqartarnerat minnerpaaffianiitinneqartassaaq, tassunga ilanngullugit tapiissuteqartup aqqanik, ilisarnaataanik, nioqqutissap meqqiinik assigisaannilluunniit ikkussuisarnerit eqqarsaatigalugit.

4.3. Piginnaatitaaneq

Kommunimi ingerlatsiviit kajumissaarutaasimanngitsunik tapiissutinik tunniunneqarsimasunik isumaqatigiissuteqarsinnaatitaapput. Ingerlatsivimmi taperserneqarnissamik isumaqatigiissusiortoqarnissaani kissaateqarfiusumi pisortaq aalajangiisinnaatitaavoq.

Isumaqatigiissut ingerlatsivinnut arlalinnut atuutissappat taava kommunaldirektøri aalajangiisinnaasussaatitaassaaq.

Suliffeqarfik imaluunniit kommunip avataani immikkoortortaqarfik pineqarpat, ingerlatsivik akisussaasuusoq, atuisut siulersuisuisa inassuteqaataat malillugu, aalajangiisussaatitaassaaq.

4.4. Kommunip iluani akuersissuteqartarnermik periuseq

Taperserneqarnissamut isumaqatigiissutit atuutilersinnagit pisortaqatigiit tamatigut ilisimatinneqartassapput akuersissuteqarlutillu.

Tamatuma saniatigut ataatsimiititat siulersuisulluunniit allat peqataatinneqarnissaat pisariaqarsinnaavoq.

Suliffeqarfik siulersuisulik, atuisunik siunnersuisartoqatigiilik, qanigisaasunik siunnersuisartoqatigiilik assigisaanilluunniit, pineqarpat taava taakku, suliffeqarfimmi pineqartumi malittarisassat atuuttut tunngavigalugit aalajangiinermi peqataatinneqassapput.

4.5. Isumaqatigiissusiornermut piumasaqaatit

Taperserneqarnissamik isumaqatigiissutinut tunngatillugu allatamik isumaqatigiissuteqartoqartassaaq. Tapersiisumik isumaqatigiissuteqarneq Kommuneqarfik Sermersuumi Taperserneqartarneq pillugu Politikkimi piumasaqaatinut naapertuutissaaq.

Siunertamut isumaqatigiissutitut malitassaq malillugu isumaqatigiissut atorneqartassaaq. Isumaqatigiissutitut malitassamit allaanerusumik isumaqatigiissutaasoq Pisortaqatigiinnit akuerineqartassaaq.

Ussassaarutip ilusaa imarisaalu kommunimit akuerisassanngorlugu nassiunneqassaaq isumaqatigiissummilu sukumiisumik nassuiarneqarluni.

Akit akiliisitsiniutillu isumaqatigiissummi sukumiisumik nassuiarneqassapput.

Isumaqatigiissut atsiugaq kommunimut nassiunneqassaaq.

Ingerlatsivimmi, isumaqatigiissusiorfiusumi, pisortaq isumaqatigiissutip imarisaanik, kiisalu inatsisinut atuuttunut naapertuuttuuneranut qulakkeerinninnissamut, akisussaasuuvoq.

Isumaqatigiissutit atuutilersut tamarmik Excelimi nalunaarsorneqassapput aamma GO-imi pilersinneqarsimassapput allanngutsaaliorneqarlutillu.

4.6. Isertitat

Aningaasanik tigoriaannarnik isertitaqartoqassappat, isertitat tunngaviatigut ingerlatsivimmut aningaasaliinerit pillugit isumaqatigiissusiorsimasumut tussapput. Isertitat 20.000 DKK amerlanerusimappata taakkua kommunimut tussapput.

4.7. Aningaasartuutit

Taperserneqarnissamik isumaqatigiissummi aningaasartuutissaqartoqarpat illuatungiliuttumit akilerneqartussaanngitsunik ingerlatsivik nammineq missingersuutiminit taakkununnga akiliisussaassaaq.

4.8. Tunissutit, crowdfunding il.il. pillugit

Kommuneqarfik Sermersooq iliuuseqarluni innuttaasunik, suliffeqarfinnik, kattuffinnik, peqatigiiffinnik il.il. kommunimut tunissutissanik tunniussinissamut kajumissaarineq ajorpoq.

Tunissutit kommunimit tiguneqarsinnaassappata kommunimi inatsisit naapertorlugit siunertanut naapertuutissapput.

Kommuneqarfik Sermersooq tunissutinik tigusinermut atatillugu malittarisassanik malinninnissamut, tassunga ilanngullugu akileraarusiinermut tunngasunik, akisussaasuuvoq. Kommunimit tunissutit tigussaasut atorneqassappata, tunissutit malittarisassanut atuuttunut kiisalu suliat allaaserineqarnerinut naapertuunnersut qulakkiissallugu kommunip akisussaaffigaa.

Atorfillit, qinikkat allallu kommunip iluani inuussutissarsiuteqartut sulinerminnut atatillugu inuttut namminneq tunissutissanik tunineqarsinnaanerat pillugu malittarisassat Peqquserluttuliorneq akiorniarlugu Politikkimi allassimapput.

4.9 Pissutsit immikkut ittut


Suliffeqarfiit imminnut pigisut taperserneqartarneq pillugu politikkimut matumunnga ilaanngillat.

Aalajangiisoqarpoq minnerpaaffissatut killiliussaq 10.000 DKR-iussasoq. Tamatuma kinguneranik isumaqatigiissutinik nalinginnaasunik aallartitsinissaq pisariaqanngilaq.

5.    Aningaasatigut inatsisitigullu killiliussat

Kommuneqarfik Sermersuumi Aningaasaliinerit pillugu Politikkimi, Tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 9. december 2015-imeersoq (tuniniaanissamik nittarsaassisarnermut inatsit) tunngavigineqarpoq.

Kommunip inatsisini aalajangersakkat malinneqarnersut qulakkeertussaatitaavaa.