Nalunaarutit

      

Nalunaarutit siulittaasoq Avaaraq Olsen: (IA) 

Sap. ak. 51

19. decembari Meeqqerivik Tupaarnamiit meeqqat arfineq-marluk kommuneqarfiup allaffianut pulaarpaannga, tassanilu kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfia takutippara.

Sap. ak. 2

12 januaari: Meeqqerivik Puiamit meeqqat allaffimmut pulaarpaannga.

Sap. ak.  3

17. januaari: Usisaammut suliffeqarfimmut pulaarneq

18. januaari: Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfiani Nakuusa-p Meeqqanut Ataatsimeersuartitsineranit isumaqatigiissut 2022 atuarneqarpoq tunniunneqarlunilu.

19. januaari: Royal Arctic Linemut suliffeqarfimmut pulaarneq

19. januaari: Nunaqarfimmi aqutsisut siulittaasuannik ataatsimeeqateqarneq

19. januaari: Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivimmi ukiortaami ilassinninneq

Sap. ak. 4

24. januaari: Katuaq I/S pillugu Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Peter Olsenimik ataatsimeeqateqarneq.