Ungdomskommunalbestyrelse

Skoler i Kommuneqarfik Sermersooq med klassetrinene 7., 8., og 9. er repræsenteret med et eller to medlemmer i ungdomskommunalbestyrelsen. Der afholdes valg til bestyrelsen hvert andet år.

Medlemmer af Kommuneqarfik Sermersooqs Ungdomskommunalbestyrelse: