Er du ansat i offentlig tjeneste?

eller samarbejdspartner omkring et barn eller en ung, og vil underrette?

Når du er en person, der arbejder i offentlig tjeneste eller er en samarbejdspartner omkring et barn eller en ung, og du vil underrette, skal du altid bruge underretningsskemaet nedenfor. Skemaet guider dig igennem de oplysninger, som er nyttige for en hurtig behandling af underretningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Underretningen bør underskrives af din leder. Hvis din leder mod forventning ikke vil underskrive underretningen, har du pligt til at sende underretningen alligevel.

Underretningsskema

Læs mere om procedurer for underretninger, og hvad der sker, når du underretter, i nedenstående pjece.

Pjece for offentligt ansatte, fagpersoner og samarbejdsparter

Skærpet underretningspligt

Som fagperson har du en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har mistanke om, at et barn mistrives og måske er udsat for vold eller andre former for omsorgssvigt.

Pligten gælder offentligt ansatte, læger og personer, der er ansat i institutioner, ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der udføres for det offentlige.

Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i dagsinstitutioner har en skærpet pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit professionelle virke bliver bekendt med, eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg, eller borgelig ombud, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 16. Disse grupper af offentligt ansatte og folkevalgte har altså en skærpet/udvidet pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til, at et barn lever under forhold, som bringer dets sundhed og udvikling i fare.

Hvad sker der, når du har underrettet?

Senest en uge efter at vi har modtaget din underretning, vil du modtage en kvittering. Hvis du ikke har modtaget en kvittering fra Underretningsvagten i Kommuneqarfik Sermersooq senest én uge efter, at du har fremsendt underretning, kan du kontakte os på tlf.: 36 60 60.

Underretningsvagten i Kommuneqarfik Sermersooq vurderer alle underretninger inden for 24 timer efter modtagelsen. Den første vurdering skal afklare, om der skal handles akut. Det sker, hvis vi vurderer, at der er direkte fare for, at børn eller unge tager alvorligt skade, hvis der ikke handles øjeblikkeligt. Dernæst tager vi stilling til, om der skal iværksættes en socialfaglig undersøgelse. En socialfaglig undersøgelse indebærer, at barnets eller den unges forhold undersøges nærmere. Det sker ved at indhente udtalelser fra skole, institution eller andet og ved at tale med barnet eller den unge og forældrene. En socialfaglig undersøgelse kan føre til, at barnet eller den unge og familien får støtteforanstaltninger.