Ergo- og fysioterapi

Her på siden kan du få et indblik i kommunens terapeutteam, og hvordan de medvirker til, at borgere med fysiske, kognitive, sensoriske og/eller psykiske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen.

Terapeutteamet er en del af Handicap- og Socialpsykiatri i Velfærdforvaltningen og dækker hele Kommuneqarfik Sermersooq.

I Terapeutteamet er der fire ergoterapeuter, fem fysioterapeuter og en ledende terapeut ansat. Af de fem fysioterapeuter befinder en terapeut sig i Paamiut og resten er i Nuuk.

Arbejdsopgaverne udføres i borgerens eget hjem, på diverse institutioner, aktivitetscenter eller træningslokaler. Det kan fx være Ippiarsuk, Utoqqaat Illuat, børnehaven Soralu og Kammagiit.

Terapeutteamet er inddelt i fire hovedområder: børneområdet, voksenområdet, rehabiliteringsområdet samt handicap og socialpsykiatriområdet.

Voksenteamet og børneteamet er rejsende teams, der besøger byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq.

Terapeutteamet medvirker til at borgere med fysiske, kognitive, sensoriske og/eller psykiske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. Det gør vi ved:

  • Træning i dagligdags færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter.
  • Vedligeholdende træning, individuelt eller på hold.
  • Vurdering og vejledning i forflytning, sidestilling og lejring til borgere og samarbejdspartner.
  • Rådgivning og træning i forebyggelse af livsstilssygdomme og sundhedsfremmende aktiviteter.
  • Vurdering af behov for hjælpemidler og boligændringer.
  • Ønskes der et træningsophold i Pissassarfik i Sisimiut kan terapeuterne være behjælpelige med en funktionsbeskrivelse.

Terapeutteamet er placeret på Narsaviaq 26, 3905 Nuussuaq.

Tilknyttet terapeutteamet er også en depotforvalter og en handicapchauffør.

Hjælpemiddeldepotet og depotforvalteren er placeret i Nuuk. Hjælpemiddeldepotet har ansvaret for opbevaring, reparationer og rengøring af kommunens hjælpemidler.

Handicapchaufføren er ansvarlig for at køre borgere med funktionsnedsættelse, der er blevet visiteret til kørselsordningen. Det kan for eksempel være kørsel til arbejde, i skole, til læge, i banken, ud at handle eller til aktivitetscentrene.