Ergo- og fysioterapi: Børn og unge

På denne side kan du finde informationer om ergo- og fysioterapi til børn og unge – Herunder hvem der kan få hjælp, og hvilken hjælp der tilbydes.

Der er tilknyttet en ergoterapeut og en fysioterapeut på børne- og ungeområdet, som arbejder med børn i alderen 0-17 år.

Hvem kan modtage ydelsen

 • Børn og unge som er omfattet af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.
 • Inatsisartutlov lov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Hvordan tages der kontakt

 • Forældre, omsorgspersoner, sundhedsfagligt personale, personalet på skoler, dag- og døgninstitutioner samt støttepersoner kan rette henvendelse til sagsbehandler ved behov for terapeutisk indsats. Sagsbehandleren informerer herefter børneterapeuterne.
 • Når terapeuterne har modtaget henvendelsen vil borgeren blive kontaktet og der vil blive planlagt et fremadrettet forløb
 • Terapeuterne vurderer og visiterer til individuelt et forløb eller holdtræning

Hvad kan ergoterapeuten og fysioterapeuten tilbyde?

Vurdere, træne, vejlede, og rådgive i forhold til

 • Nedsat motorisk udvikling fx afvigelser i barnets naturlige motoriske udviklingsmønster
 • Nedsat funktionsniveau fx kravle-, gang- og løbefunktion samt styrke, udholdenhed, koordination og holdning
 • Vurdering af nerve-, led- og muskelforhold fx begrænset bevægelighed, fejlstillinger, fysiske og neurologiske handicap
 • Sanseintegrationsproblematik fx i forhold til berøring, lyde, rum, kropsfornemmelse og balance
 • Udfordringer med udførelse af dagligdagsaktiviteter fx egenomsorg, på- og afklædning, spisning
 • Udfordringer i forhold til deltagelse af fritidsaktiviteter
 • Udfordringer ved udførelse af finmotoriske opgaver, fx har svært ved at tegne, skrive, klippe
 • Planlægning og stuktur i dagligdagen i forbindelse med børn med ADHD, autisme, urolige og udadreagerende børn.
 • Terapeuterne er ansvarlige for vurdering, afprøvning, bestilling og tilpasning af hjælpemidler

Træning

Træningen foregår i tidsrummet 08.00 – 16:00 i hverdage og tilrettelægges i et samarbejde mellem forældre, terapeuter og evt. en støtteperson.

Holdtræning kan foregå i træningssalen i børnehaven Soralu, i medborgerhuset Illorput eller i byens svømmehal Malik. Holdene kan opdeles efter alder, diagnoser, barnets motoriske, mentale niveau, interesse og motivation.

Individuel træning kan foregå i barnets hjem, i træningssal, svømmehal eller barnets institution fx dagpleje, vuggestue, børnehave, skole eller dagtilbud.

Hjælpemidler og boligændring

Ud fra barnets fysiske og sensoriske udfordringer kan terapeuterne vurdere om der er behov for hjælpemidler som kan fremme selvstændighed i hverdagen og dermed kompensere for udfordringer. Fx kugledyner, gangvogne og specialbestik.

Terapeuterne vurderer også behov for boligændringer som fx indretning, tilgængelighed og sikkerhed. Terapeuterne er ansvarlige for vurdering, bestilling, afprøvning, tilpasning og udlevering.

Samarbejdspartnere

Terapeuterne er i tæt samarbejde med forældre, børnesagsbehandlere på handicapområdet, støttepersoner og støttepersonskoordinator, terapeuter og læger fra DIH. Yderligere vil terapeuterne søge viden og sparring, som barnet kan have behov for hos andre fagpersoner.

Tjenesterejse
Terapeuterne på børne- og ungeområdet er et rejsende team. Terapeuterne besøger Paamiut, Fiskenæsset, Kapisillit, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt tilhørende bygder efter behov.

Det bestræbes at besøge byerne en gang om året.

Terapeuternes opgaver er lige som i Nuuk, at vurdere og revurdere behovet for træning, vejledning til omsorgspersoner samt vurdere behov for hjælpemidler og boligændringer.


Alle henvendelser skal ske på følgende mail:

terapeut@sermersooq.gl