Tasiilaq

Hvem kan søge, og hvad kan man få støtte til?

Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der retter sig mod borgere og brugere i byen.

I behandlingen og vurderingen af ansøgningen vil Lokaludvalget lægge vægt på, om de ansøgte midler skal anvendes til:

  • Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet
  • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel
  • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner inden for den samme, brede gruppe — eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper
  • Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen

Der gøres opmærksom på, at Lokaludvalget ikke giver økonomisk støtte til private arrangementer og til aktiviteter, hvor der udskænkes alkohol.

Ansøgningsfrist for at søge om midler er syv dage inden hvert ordinære møde.

Kontakt

Lokaludvalget i Tasiilaq kan kontaktes ved at skrive til Udvalgets koordinator, Marie Heimer mhei@sermersooq.gl, eller ved at skrive lokaludvalgets fællesmail 3_Tas_Lokaludvalg@sermersooq.gl.


Medlemmer

Harald Amagtangneq

+299 25 56 54
3_Tas_Lokaludvalg@sermersooq.gl

Sara Helmsip Aqqulaa B-1766
3913 Tasiilaq

Abia Kuitse

+299 227087
3_Tas_Lokaludvalg@sermersooq.gl

Ittimiini B-347,-A
3913 Tasiilaq

Ole Nûko

+299 54 88 90
olen@sermersooq.gl

Mikip Aqq. B-822-A
3913 Tasiilaq

Ole Jens Lundblad

+299 59 82 18
oljl@sermersooq.gl

Suulup Aqqulaa B-7
3913 Tasiilaq

James O. Ignatiussen

+299 24 56 43
3_Tas_Lokaludvalg@sermersooq.gl

Naasuliartarpimmut B-28
3913 Tasiilaq