Tilskud til studierejser for skoleklasser

Her på siden kan du læse mere om ansøgning om tilskud til studierejser.

En studierejse er en rejse, der har som formål at lære om det sted eller det land, rejsen går til. Studierejser er til skoleelever og har til formål at give eleverne en dybere indsigt og forståelse for deres fag.

Mange skoleelever har mulighed for at komme på studierejse. Studierejser koster dog penge og det kan være en udfordring at finansiere studierejsen.

Finansiering
Skoleklasser finansierer deres studierejser på én eller flere af følgende måder:
• En del betaler deltagerne selv
• En del bliver betalt ved at tjene penge, f.eks. ved at holde loppemarked eller lotteri
• En del bliver forsøgt betalt med offentlige tilskud eller fra fonde

Der er mange som henvender sig til kommunen for at søge om tilskud til deres studierejse.

Studierejsen gennemføres for den enkelte klasses vedkommende i perioden 1. januar til sommerferien idet år, hvor klassebetegnelsen er 9.klasse.. Kommuneqarfik Sermersooq har sine egne retningslinjer for, hvordan de vil bevilge tilskud til studierejser.

Ansøgning om tilskud
Er du del af en skoleklasse, der gerne vil på studierejse, og ønsker I at søge kommunen om tilskud til studierejsen, skal I skrive en ansøgning.

I ansøgningen skal I besvare en række spørgsmål:
• Hvad er formålet med studierejsen?
• Hvem og hvor mange deltager i studierejsen?
• Hvor skal I hen?
• Hvor meget koster det?
• Hvor meget skal I selv betale?
• Har I fået tilskud andre steder fra?

Det er kommunen, der bestemmer hvem, der kan få tilskud og hvor meget. Ved godkendelsen af studierejsen gives en ydelse på op til 3000 kr. pr. deltager.

Efter I har søgt
Hvis kommunen giver jer et tilskud, skal I, når studierejsen er overstået, aflevere:
• Et rejseregnskab
• En rapport over turen, hvor I fortæller, hvad I har fået ud af turen fagligt og personligt

Det skal sikre, at de offentlige tilskud ikke bliver misbrugt.