Sted- og Vejnavnerådet

Medlemmer
Tittus Dalager Formand
Medarbejder fra Forvaltning for Anlæg og Miljø
Frederik Holm Næstformand
Arkitekt og borger fra Nuuk
Lisathe Møller Specialkonsulent i Oqaasileriffik
Johannes Heilmann Repræsentant fra (NAPP) Fisker og Fanger foreningen Nuuk
Jakob Mølgaard Repræsentant fra Fritids Fisker- og Fangerforeningen
Hans Lange Museumsinspektør, Nationalmuseet


Tittus Dalager

Frederik Holm

Lisathe Møller

Johannes Heilmann

Jakob Mølgaard

Hans Lange