Spørgsmål og svar

Her finder du de ofte stillede spørgsmål og svar.

Hvad har jeg ret og pligt til som hunde og/eller katteejer?

Som kæledyrsejer har du ret til at kommunen giver mulighed for, at du kan få dit kæledyr (hund og kat) vaccineret mod rabies.

Du har pligt til at overholde gældende lovgivning og kommunale vedtægter.

Dette betyder bl.a. at du skal lade dit kæledyr registrere hos kommunen, at sørge for at dit dyr har en gældende rabiesvaccine, bærer halsbånd og at din hund ikke må løbe løs i bebygget område.

Læs mere om de gældende kommunale vedtægter her.

Hvorfor skal jeg søge tilladelse til min hund eller kat?

Du skal søge om tilladelse til dit kæledyr for at kommunen ved hvor mange hunde og katte der findes i kommunen. Dette er meget  vigtigt bl.a. i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af rabies (hundegalskab.)

Læs mere om rabies her.

Hvordan får jeg mit dyr vaccineret mod rabies?

Som kæledyrsejer kan du vælge at få dit dyr vaccineret af en dyrlæge eller af en af kommunens vaccinatører.

Kommunens vaccinatører afholder jævnligt vaccinationsdage, som vil blive annonceret på den lokale infotavle, i den lokale avis eller her på hjemmesiden.

Hvornår er min hund eller kats rabiesvaccine gyldig?

Dit dyr skal vaccineres når det er mellem 4 og 6 måneder gammel.

Derefter skal det vaccineres hver 3. År.

En rabiesvaccine er gyldig i 3 år, fra den dato dit dyr er blevet vaccineret mod rabies.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har en tilladelse til min hund eller kat?

Hvis du ikke allerede har tilladelse til din hund eller kat, skal du ansøge kommunen om tilladelse til hold af hund eller kat.

Du skal ansøge for hvert dyr.

Hvordan søger jeg tilladelse?

Du kan søge om tilladelse til hund eller kat ved at aflevere en ansøgning på dit lokale borgerservice center.

Her kan personalet også hjælpe dig med at udfylde skemaet.

Bemærk at der findes to forskellige slags tilladelser: Midlertidige og permanente.

Hvad dækker tilladelsen?

Tilladelsen dækker det dyr du har ansøgt om tilladelse til.

Du skal derfor søge om tilladelse til hver af dine hunde eller katte.

Tilladelsen er personlig,gælder kun det kæledyr der står på tilladelsen og kun på den adresse der er anført på tilladelsen.

Hvis du flytter skal du søge om ny tilladelse til hver af dine dyr.

Skal alle hunde og katte have en tilladelse?

Alle hunde og katte i Kommuneqarfik Sermersooq skal have en tilladelse fra kommunen.

Jeg har mere end 1 hund eller kat skal jeg søge om tilladelse til dem alle?

Ja, du skal indlevere en ansøgning pr. Hund eller kat du ejer.

Jeg kan ikke opfylde kriterierne for at opnå en tilladelse til hunde- eller kattehold, hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan opfylde kriterierne til at holde hund eller kat, kan kommunen ikke give dig en tilladelse.

Dette betyder, at der er et eller flere af de krav som kommunen stiller, ikke kan opfyldes.

Hvis du ikke har tilladelse fra kommunen til at holde hund eller kat, kan kommunen foretage afhentning af dyret og foretage aflivning, uden erstatning for ejer.

Det vil derfor være en god idé, at du finder et andet hjem til din hund eller kat.

Du må ikke bare lukke hunden eller katten ud, for selv at finde et nyt hjem.

Kommunen har frataget min tilladelse, hvad gør jeg?

Hvis kommunen har valgt at inddrage din tilladelse, skyldes dette, at du som ejer har overtrådt de gældende hunde og katte vedtægter.

Du kan genansøge om tilladelse, og kommunen vil behandle sagen.

Hvis du ikke har tilladelse fra kommunen til at holde hund eller kat, kan kommunen foretage afhentning af dyret og foretage aflivning, uden erstatning for ejer.

Det vil derfor være en god idé, at du finder et andet hjem til din hund eller kat.

Jeg er flyttet, hvad gør jeg?

Tilladelsen er kun gældende på den adresse der er oplyst i ansøgningen.

Hvis du flytter skal du derfor ansøge om ny tilladelse.

Jeg har modtaget min midlertidige tilladelse, hvad gør jeg?

Du har opfyldt kriterierne for en permanent tilladelse.

En midlertidig tilladelse kan kun udstedes en gang pr. Dyr og er gældende i 4 måneder.

Inden den midlertidige tilladelse udløber, skal du som ejer, sørge for, at dyret kan opfylde kriterierne for permanent tilladelse, og have søgt en permanent tilladelse.

Jeg har fået en permanent tilladelse, hvad gør jeg?

Du har opfyld kriterierne for at holde hund eller kat.

Du har pligt til at overholde gældende lovgivning og gældende kommunale vedtægter.

Jeg skal rejse fra Grønland til Danmark med min hund eller kat, hvad gør jeg?

Din hund eller kat skal være vaccineret mod rabies af en dyrlæge mindst 30 dage før afrejse og højst 12 måneder før udførsel til Danmark.

Hunde og katte under 3 måneder kræves ikke rabiesvaccineret, men skal derimod have en sundhedsattest fra en dyrlæge. Attesten må højst være 10 dage gammel

Hvis hvalpen eller killingen er mellem 3 og 4 måneder gammelskal dyret være rabiesvaccineret af en dyrlæge.

Jeg har glemt at få min hund eller kat vaccineret og jeg skal rejse inden 30 dage før jeg rejser til Danmark, hvad gør jeg?

Hvis du har glemt at få din hund eller kat vaccineret, og der er mindre end 30 dage til afrejse, kan dette stadig lade sig gøre.

Du skal i dette tilfælde kontakte grænsedyrlægen senest 48 timer før du ankommer til Danmark.

Grænsedyrlægen i Kastrup (København)Kystvej 16
2770 Kastrup
Tlf. +45 32 46 00 99

Grænsedyrlægen i Aalborg
Sofiendalsvej 90
9200 Aalborg SV
Tlf. +45 72 27 50 00

Lige efter ankomsten til Danmark, vil dyrlægen give din hund eller kat et sundhedseftersyn.

Dyrlægen har mulighed for at afvise syge dyr, så disse ikke kan indføres til Danmark.

Grænsedyrlægen vil også vaccinere det raske dyr mod rabies.

Du skal som ejer, selv betale for vaccinationen og sundhedseftersynet.

Efter indførsel, sundhedseftersyn og rabiesvacciantion skal din hund/kat føres direkte til din danske adresse, som du oplyser til grænsedyrlægen.

Dyret skal holdes isoleret fra andre dyr på adressen i mindst 30 dage. Ethvert tegn på sygdom i isolationsperioden skal omgående meldes til fødevareregionen eller grænsedyrlægen.

HUSK:  At du skal personledsage dit kæledyr på rejsen. Det betyder at du skal bruge samme transportmiddel som dit kæledyr. Du må gerne lade en anden person følge dit kæledyr til Danmark, men det skal være en fysisk person og må således ikke foretages af f.eks. et transportfirma.

Jeg skal rejse fra Danmark til Grønland med min hund eller kat, hvad gør jeg?

Du må ikke indføre hunde til slædehundedistrikter.

Dette gælder også selvom det drejer sig om en slædehund som tidligere har opholdt sig i slædehundedistriktet.

Hvis du gerne vil rejse til et slædehundedistrikt med din tjenestehund eller har behov for en hjælpehund i forbindelse med handicap og er bosiddende i et slædehundedistrikt, skal du kontakte Grønlands selvstyres veterinærafdeling på tlf. 34 50 00.

Der er visse racer eller blandinger heraf, som du ikke må indføre til Grønland.

Se liste over racer med indførselsforbud her (lovgivning.gl).

For at få tilladelse til at indføre hund eller kat til Grønland, skal du ansøge Grønlands Repræsentation i Danmark.

Grønlands repræsentation
Strandgade 91
Postboks 2151
1016 København K
journal@ghsdk.dk

Du skal sende følgende papirer til Grønlands repræsentation:

• Ansøgning (der er intet krav om hvordan den skal skrives.)

• Tilladelse til hunde- eller kattehold fra din bopælskommune i Grønland. (Link til ansøgning her)

• Rabiesattest.*

• Vaccinationsattest.

• Sundhedsattest (foedevarestyrelsen.dk) (udstedes af dyrlæge i Danmark, tidligst 14 dage før afrejse.)

Bemærk at din hund eller kat ikke må være sammen med andre dyr når sundhedsattesten er udstedt af dyrlægen

• Ejererklæring (findes nederst på sundhedsattest (foedevarestyrelsen.dk)).

• Hvis din hund er en hunhund, skal du vedlægge dokumentation for at den er blevet steriliseret.

• Hvis du vil indføre din kat til Kommuneqarfik Sermersooq, skal den være neutraliseret. Det betyder at hunkatte skal være steriliseret og hankatte skal være kastreret. Husk at vedlægge dokumentation for dette.

*Hvis din hund eller kat  ikke har været rabiesvaccineret før, skal hunden vaccineres senest 30 dage før afrejse.

Hvis din hund eller kat er rabiesvaccineret, må vaccinationen ikke være ældre end 12 måneder gammel.

Hvis din hvalp eller killing  er under 3 måneder gammel, skal hvalpen ikke være rabiesvaccineret, hvis du kan fremvise gyldig rabiesattest fra moderen.

Når sundhedsattesten er udstedt af dyrlægen, må din hund eller kat ikke komme i nærheden af andre hunde indtil du rejser til Grønland.

Du skal behandle din hund eller kat  mod bændelorm tidligst 14 dage før afrejse fra Danmark. Du skal i den forbindelse skrive under på en ejererklæring (findes nederst på sundhedsattest (foedevarestyrelsen.dk)).