Snerydning

På denne side kan du læse om snerydning i kommunen. Ansvaret for snerydningen afhænger af din adresse. Her på siden kan du læse mere om de gældende regler.

Kommuneqarfik Sermersooq vil som hidtil forestå snerydning på offentlige veje og pladser i henhold til regulativ af 13. januar 1992 for vintervejvedligeholdelse i Nuuk.

Snerydning på parkeringspladser og lignende arealer, stier med videre der er tilknyttet private boliger og erhvervsbygninger henhører ikke under den snerydning der varetages af Kommuneqarfik Sermersooq og eventuel snerydning på sådanne parkeringspladser med videre skal forestås af pågældende bygningsejere.

Kommunen rydder sne og gruser på offentlige færdselsveje, f.eks. veje, stier og trapper.

Husejerne har pligt til at rydde sne og gruse på egne veje og trapper, samt parkerings-, gang- og stiarealer. Adgangsveje til tekniske installationer, f.eks. affaldsstativer, skal sneryddes efter behov.

Biler, som er parkeret til hinder for vejenes snerydning, kan blive flyttet på ejerens regning og risiko.

Parkering på stier er altid ulovligt.

Link til regulativ

Du kan få nærmere information om den udførte snerydning ved henvendelse til:

Nuuk: Tlf. 36 75 75 eller mobil 55 31 10
Paamiut: Tlf. 36 66 28 eller mobil 49 85 63
Tasiilaq: Tlf. 36 77 21 eller mobil 56 47 30
Ittoqqortoormiit: mobil 59 92 24