Folkeskoleindmeldelse og -skift

På denne side finder du information om skoleindmeldelse, gæsteelev og skoleskift/ønskeflytning.

Der er i alt 5 kommunale byskoler i Nuuk:

Atuarfik Samuel Kleinchscmidt (Nuuk)

Ukaliusaq (Nuuk)

Kangillinnguit Atuarfiat (Nuussuaq)

Nuussuup Atuarfiat (Nuussuaq)

Atuarfik Hans Lynge (Qinngorput)

Skoleindmeldelse – Når et barn/børn skal indmeldes i en skole, skal du/I møde fysisk op i Borgerservice. Her skal der udfyldes en skoleindmeldelsesblanket, som afleveres i Borgerservice. Derefter vil barnet blive tildelt en skoleplads på en skole i nærheden af bopæl, medmindre barnet indenfor 2 år allerede har gået i skole i Nuuk. Søskende bliver så vidt som muligt indmeldt på den samme skole.

Gæsteelev – Hvis et barn/børn er på besøg eller midlertidig ophold i Nuuk i mindst 3 uger, kan det/de optages som gæsteelever. Dette gøres ved, at man møder op fysisk i Borgerservice. Her skal der udfyldes en blanket til skoleindmeldelse som gæsteelev, og blanketten afleveres i Borgerservice. Derefter vil barnet blive tildelt en skoleplads på en skole i nærheden af bopæl, medmindre barnet indenfor 2 år allerede har gået i skole i Nuuk. Søskende bliver så vidt som muligt indmeldt på samme skole. Barnet/børnene kan højst være gæsteelever i 3 måneder, hvorpå de skal indskrives normalt i skolen. Dette sker også i Borgerservice.

Skoleskift/ønskeflytning – Såfremt elever og deres forældre ønsker, at barnet skal skifte skole, skal forældrene kontakte skoleinspektøren på den skole, hvor barnet går. Her skal der søges om ønskeflytning/skoleskift. En ansøgning om skoleskifte skal således være ledsaget af en velbegrundet årsag til ønsket bag et eventuelt skoleskifte.