Rådet til Kulturfremme

Kulturen skal udfordre, inspirere og bygge bro mellem de 13 lokalområder og skabe følelsen af samhørighed, fællesskab og glæde blandt alle kommunens borgere.

Traditionelle og moderne udtryksformer skal inspirere hinanden. Kommuneqarfik Sermersooq er rig på udøvende kunstnere og har et frodigt og kraftfuldt kulturliv. Det dækker fra nytidskunst til fortællinger om flere tusind års historie.

Den kommunale kulturpolitik skal understøtte det innovative kulturlag og bidrage til at give kunstnere gode arbejdsvilkår. Med det formål er der disponeret økonomiske midler til en særlig ansøgningsfond indenfor kultur.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq besluttede den 17. november 2009, at der i henhold til Styrelseslov § 31, stk. 3, at nedsættes etRåd til Kulturfremme.

Rådet til Kulturfremmebehandler ansøgninger til kulturpuljen ud fra de principper, der er besluttet af kommunalbestyrelsen.

Rådet til Kulturfremme består af følgende medlemmer:Borgmester ved Kommuneqarfik Sermersooq

Charlotte Ludvigsen

Medlem udpeget af Inuit Ataqatigiit

Inge Olsvig Brandt

Medlem udpeget af Siumut

Mala Høy Kuko

Medlem udpeget af Siumut

Jens Kristian Berthelsen

Medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen

Kimmernaq Kjeldsen

Medlem udpeget af Katuaq

Laura Lennert Jensen

Medlem udpeget af KIMIK

Kristine Spore Kreutzmann