Anlæg og Miljø

Vedtægt om støjgener fra bygge- og anlægsarbejde i Kommuneqarfik Sermersooq

2 måneder tilbage
Vedtægt om støjgener fra bygge- og anlægsarbejde i Kommuneqarfik Sermersooq
Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 20. juni 2023 at fremlægge forslag til Vedtægt om støjgener fra bygge- og anlægsarbejde i Kommuneqarfik Sermersooq I offentlig høring    
Formål
Forvaltningen modtager jævnligt forespørgsler og klager fra borgere der ønsker at vide noget om regler for støj fra bygge og anlægsaktiviteter. Disse henvendelser har givet anledning til et ønske om at der udarbejdes en vedtægt som man kan referere til ved den type forespørgsler og klager. Det har ikke været muligt at henvise til en konkret kommunal vedtægt indtil nu, hvorfor der nu er udarbejdet et forslag. I medfør af bek. nr. 17 af 6. Juli 2016 om kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj har Forvaltning for Anlæg og Miljø lavet et forslag til vedtægt om støjgener fra bygge- og anlægsarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq.
Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 10. juli – 18. september 2023. (Deadline er udsat til d. 16. oktober) Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget. Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 18. september 2023 (Deadline er udsat til d. 16. oktober) og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: sai@sermersooq.gl  
Planen kan læses her
Forslag til vedtægten kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.