Velfærd og Arbejdsmarked

Udkast: Hjemløsestrategi i Kommuneqarfik Sermersooq

5 år tilbage

Denne Hjemløsestrategi udstikker retningen for Kommuneqarfik Sermersooqs bredspektrede indsats mod hjemløshed. Der er i dag cirka 460 hjemløse i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor næsten 80 procent findes i Nuuk. Hjemløse er ikke kun mennesker, der lever på gaden. Alle mennesker, der ikke har en fast bolig eller er i tvivl om, hvor de skal overnatte den kommende nat, defineres som hjemløse. At være hjemløs i et arktisk klima er en ulidelig barsk skæbne, og hver hjemløs er en hjemløs for meget.

Hjemløshed er en problemstilling, som har en social kompleksitet i sig, med mange gensidige afhængigheder som gør, at når man søger at løse problemet, afdækkes en lang række andre problemstillinger, som også skal løses. Hjemløshed er f.eks. ikke alene et spørgsmål om boligløshed, men er blandt andet også et spørgsmål om misbrug, sociale problemer, psykisk sygdom og en lang række andre ting. Årsagen til hjemløshed kan derfor ikke placeres et sted, men er et kompleks af årsager som vi aldrig helt kommer ind til kernen af. Derfor kan der heller ikke laves en endegyldig løsningsmodel. I stedet skal der tages udgangspunkt i, at hvert tilfælde er unikt og at arbejde med en bred vifte af indsatser og samarbejder.

Kommuneqarfik Sermersooqs hjemløsestrategi består af fire overordnede temaer, som skal konkretisere og udmøntes i initiativer og tiltag, der skal realisere ambitionen om at reducere antallet af hjemløse samt at forbedre de hjemløses livskvalitet. De fire temaer er:

– Helhedsorienteret social indsats

– Handleplaner til hjemløse

– Brede samarbejder og fællesskaber

– Efteruddannelse af medarbejdere, der arbejder med målgruppen