By- og Boligudvikling

Restaurering og flytning af B-51 Tasiilaq

12 måneder tilbage

Forvaltning for Anlæg og Miljø inviterer til offentlig høring om flytning af B-51.

Bygningen er fredet, da den er byens første bygning, og derfor anses som af vigtig historisk værdi. I dag er bygningen nedslidt, og på grund af dens beliggenhed tæt på hovedvejen, er den svær at vedligeholde. Derfor foreslås det, at bygningen flyttes til en ny placering – se kort.

Forvaltningen inviterer hermed til at sende kommentarer til forslaget til plan@sermersooq.gl senest den 01.07.2023

Den videre proces: Kommentarer vil sammen med forslaget blive fremlagt til politisk beslutning.