By- og Boligudvikling

Projektforslag: Boliger i Ningitsivik, Qinngorput, Nuuk.

3 år tilbage

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende projektforslaget ”Boliger i Ningitsivik” i 8 ugers høring i perioden 20. september – 15. november 2021.

Projektet er beliggende i Qinngorput, Nuuk og omfatter opførelsen af 66 boliger.

Kommunalbestyrelsen har stillet som krav at interessent skal sikre forløbet af byens kyststi samt bearbejdning af og tilgængelighed til uderum.

Der vil i høringsperioden blive afholdt et informationsmøde om projektet. Dato og sted annonceres på www.sermersooq.gl

Kommentarer, indsigelser eller alternative projekter

Kommentarer, indsigelser og projekter skal sendes til plan@sermersooq.gl inden høringsfristen udløber d. 15. november 2021

Eventuelle projekter skal være grundigt beskrevet i tekst og tegninger og skal derudover opfylde kommunens tjekliste for projektansøgninger.

Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold for trykfejl i annoncen.


1 Projektforslag – Boliger i Ningitsivik – Qinngorput Nuuk

2 Tjekliste til projektansøger

3 Evalueringsskema til projektansøgninger