By- og Boligudvikling

Projektansøgning Sermeq City, Entreprenørdalen/Nuukullak

3 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 1. september 2020 at fremsende projektansøgningen ”Sermeq City” i 8 ugers offentlig høring.

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Prime View ApS om arealreservation til opførelse af et nyt byområde omkring Entreprenørdalen/Nuukullak, Nuuk. Ansøgningen dækker et sammenhængende areal i delområde 1C1 og 1D9 som jf. sermersooq2028 udelukkende er planlagt ved overordnede bestemmelser. Endvidere omfatter projektforslaget en landindvinding ved inddæmning og opfyldning af kystnært område.

Projektet ligger fint i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.

Projektansøgningen omfatter opførelsen af op til 300 boliger, erhverv, etablering af parkeringsarealer og en rekreativ, offentlig havnepromenade.

Ansøger ejer bebyggelse i området, men helhedsplanen indeholder også arealer som allerede er bebyggede, og som ansøger ikke råder over. Forvaltningen understreger derfor at projektansøgningen ikke kan godkendes før der ligger en klar aftale med arealrettighedshavere for eksisterende bygninger i området. Dette er udelukkende projektejers ansvar.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 14.10-2020-09.12-2020

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 09.12-2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Projektet kan læses her

Projektansøgningen kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.