By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Råstofanlæg”, Nuuk

3 år tilbage

Projektansøgning ”Råstofanlæg”, Nuuk

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. november 2020 at fremsende projektansøgningen ”Råstofanlæg” i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er forlænget til 8 uger, da høringsperioden strækker sig over juleferien i ugerne 52 og 53.

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Arkitekt Thomas Riis ApS, på vegne af Dykkerfirmaet Masik, med ønske om arealreservation for at etablere et råstofanlæg i delområde 4B4, nord for anstalten i Nuuk. Projektet ønsker at etablere et plant areal i tilknytning til et kajanlæg, hvorpå sømateriale kan håndteres og sorteres, fragmenteres og opbevares.

Projektansøgningen er inddelt i 3 etaper, hvor etape 1 omfatter etablering af ca. 20.000 m2 råstofanlæg med kajanlæg (70 m kaj), etape 2 omfatter etablering af yderligere 10.000 m2 råstofareal og etape 3 omfatter etablering af ca. 10.000 m2 areal til maskinoplag og kajanlæg (90 m kaj). Med projektet gives mulighed for at alt materiale tages med på land hvor det deponeres, og dermed potentielt hurtigere levering til aftagere.

Projektet flugter med kommunens overordnede strategi for erhvervsudvikling, hvor erhvervsarealerne ligger som et samlet erhvervsbånd. Dog anbefaler forvaltningen, at der stilles en række krav i forbindelse med en potentiel arealreservation.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 30.11-2020- 18.01-2021 08.02-2021

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 08.02-2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Projektet kan læses her

Projektansøgningen kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen ved at klikke her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.