Arealmyndighed

Offentligt høring af arealansøgning til lavspændingsledning, ved Iiminaq kysten i KPT 3D8- 3905 Nuussuaq

3 uger tilbage

Der er søgt om arealansøgning til lavspændingsledning ved friholdte område KPT 3D8 Iiminaq Kysten.

Lokalitet– 3905 Nuussuaq, der fremgår af KPT 3D8 i Kommuneplan 2032.

Kort beskrivelse: Ansøgning om lavspændingsledning er forsyning til masten.

Hermed offentliggørelse af ansøgning om lavspændingsledning, hvor alle har mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 05. juni 2024

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal- og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetAnvendelse
[ Taaguut / Stednavn ]Atorneqarnissaa
3D8 – Iiminap sineriaa/ Iiminaq KystenImmikkoortup ilaata siunertanut pinngortitaqarfittutatorneqarnissaa aalajangerneqarpoq. / Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af naturområde.

Nunap assingi / Kortbilag

Lavspændingsledning,  KPT 3D8-3905 Nuussuaq

(Opdateret på Sermersooq.gl pr. 29-05-2024. grundet fejl i synlighed på høringsportalen. Fejlen er rettet.)