By- og Boligudvikling

Kujallerpaat, Nuuk

5 år tilbage

Kommuneplantillæg 1a1-5