By- og Boligudvikling

Kujallerpaat, Nuuk

3 år tilbage

Kommuneplantillæg 1a1-5