Anlæg og Miljø

Kommuneplantillæg 1C4-3

5 år tilbage

Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endeligt.

Dette forslag til Kommuneplantillæg 1C4-3 er fremlagt til offentlig høring i perioden 10.7.2019–04.9.2019.Bemærkninger skal senest den 04.9.2019 sendes til:

Forvaltning for Anlæg og Miljø

plan@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Box 1005

Kuussuaq 2, 3900 Nuuk