Anlæg og Miljø

Kommuneplantillæg 1C35-2

5 år tilbage

Inden et kommuneplantillæg kan vedtages endeligt, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til tillægget, således at borgere og interesserede i øvrigt kan orientere sig om planens indhold og eventuelt komme med bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommunalbestyrelsen vurderer herefter eventuelle indsigelser og ændringsforslag, før planen vedtages endeligt.

Dette forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 1C35-2 er fremlagt til offentlig høring i perioden 10. juli – 21. august 2019. Bemærkninger skal senest den 21. august 2019 sendes til:

Forvaltning for Anlæg og Miljø

plan@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Box 1005

Kuussuaq 2, 3900 Nuuk