Høring om tilskudsregler inden for fritid og idræt

6 år tilbage

Send dit høringssvar til:
peqatigiiffiit@sermersooq.gl

Da der var høring om tilskudsregler inden for fritid og idræt, var der nogle svar, som går ud på, at de ville se de konkrete forslag, før man kommer med forslag. Nu har Forvaltningen for Børn og Skole kommet med konkrete forslag.

Forvaltningen for Børn og Skole ved Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet at nuværende tilskudsreglerne inden for fritid og idræt fra 2014 skal fornyes.

Inden de nye tilskudsregler behandles politisk, sendes forslagene til høring blandt foreninger, der er 3 forslag, hvor afdelingen vil høre, hvilke forslag de forskellige foreninger ønsker at bruge, og samtidig have mulighed for at komme med kommentar til de forslag.

Forslag 1

Er en opdateret version af de nuværende tilskudsregler inden for fritidsvirksomhed fra 2014.

Forslag 1

Forslag 2

En opdateret version af den gamle tilskudsregel, men med ansøgning i november året før det skal bruges, hvor målet er, at alle får samme procenttal i tilskud, og hvor man kan have pengene i god tid, dermed mulighed for at købe billetter, når man reserverer med det samme.

Forslag 2

Forslag 3

Er en ændring af tilskudsregler til et fordelingsnøgleprincip.

Fordelingsnøgle er et beløb, som hvert forening får udbetalt i tilskud i starten på året, som et engangsbeløb for hele året til selvadministrering. Målet er blandt andet, at foreningerne selv planlægger og bestemmer om tilskuddet bruges til rejser eller udviklingsarbejde.

Det skal bemærkes at punkterne i forslag 1 og 2 er ændret, hvor nogle af punkterne er blevet fjernet.

Forslag 3

Høringsperiode: 27. september 2018 kl. 12:00

Send dit høringsvar her: peqatigiiffiit@sermersooq.gl