Anlæg og Miljø

Høring om ændring af vedtægt om bundgarnsfiskeri

1 år tilbage

Kommuneqarfik Sermersooqs Fiskeriråd har fået tilsendt et forslag i forhold til bundgarnsfiskeri. På dette grundlag er alle berørte parter og foreninger blevet fremsendt følgende høring.

Lovgrundlaget er følgende:
Vedtægt om fiskeri med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq: I medfør af landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri §§ 23 stk. 2, § 33, stk. 2 og § 34 og ændring af landstingslov nr. 12 af 3. december 2012 er vedtaget til at man i Kommuneqarfik Sermersooq kan fiske med bundgarn.

Der henvises til vedlagte fil i høringen, heraf fremgår omtalte vedtægt. (Du kan finde filen længere nede på siden)

Endvidere fremgår Avannaata Kommunias fremgangsmåde i ændring af deres vedtægt i og omkring Upernavik og Uummannaq.

Offentligt debat
Alle interesserede opfordres til, inden den 03. marts 2023 17. marts 2023, at fremkomme med deres egne forslag til, hvor man selv fisker i deres nærområde, og at stille forslag til, hvor der ikke må fiskes med bundgarn.

Endvidere ønskes der også stillet forslag til at lovgive anvendelse af fiskebure.

Høringssvaret bedes sendt til: aalisarneq@sermersooq.gl   

Det er planen, at der kommer en ansat til stedet og registrerer de stillede forslag og indtegne på landkort.

Bilagene kan hentes her: