Arealmyndighed

Høring af arealansøgning
til fritidshytte i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2 samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte, har du mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest 27. juli 2022.

Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K42 Kangerluk63°59’1.01″N51°33’19.99″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1171
K66 Kanassut64°21’28.36″N51°41’23.32″VSunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte1172
K27 Kapisillit64°26’2.00″N50°14’17.00″VTakornarianut illuaraq/ Turisthytte1173

A-1171, K42 Kangerluk

A-1172, K66 Kanassut

A-1173, K27 Kapisillit