Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildelinger til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter

Lokaliteterne er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte, har du mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 28. september 2022.
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K21 Qinngua (Qooqqut)64°15’13.00″N50°51’33.00″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1186
K39 Itilleq64°19’25.08″N50°26’18.66″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1187

Nunap assingi / Kortbilag

A-1186, K21 Qinngua (Qooqqut)

A-1187, K39 Itilleq