Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 21. september 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K67 Kanajutsiaat64°25’39.65″N51°34’31.22″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1183
K67 Kanajutsiaat64°25’37.96″N51°34’28.72″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1184
K19 Ikkattut64°17’19.79″N51°9’59.54″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1185

Nunap assingi / Kortbilag


A-1183, K67 Kanajutsuaat

A-1184, K67 Kanajutsuaat

A-1185, K19 Ikkattut